Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 16/03/2021, 17:00
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/03/2021 | Văn phòng Sở

Ngày 09/3/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 684/SNN-VP về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021 đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Theo đó, nội dung và hình thức tuyên truyền tại Sở Nông nghiệp và PTNT cụ thể như sau:

1. Nội dung tuyên truyền

- Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021.

- Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

2. Hình thức tuyên truyền

Tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các hoạt động, sinh hoạt tại đơn vị cho toàn thể CCVCNLĐ.

Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng chủ đề và thông điệp tuyên truyền tại trụ sở cơ quan./.

Lượt người xem:  Views:   246
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết