Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 22/03/2021, 21:00
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/03/2021 | Văn phòng Sở

Ngày 22/3/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông báo số: 07/TB-HĐKTSH, 08/TB-HĐKTSH, 09/TB-HĐKTSH, 10/TB-HĐKTSH và 11/TB-HĐKTSH về việc thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2021 với các vị trí việc làm: Quản lý và khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Quản lý trồng trọt, Quản lý bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng NLTS và Kế toán.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra, sát sạch (hình thức phỏng vấn) cụ thể như sau:

- Thời gian: bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 25/3/2021 (thứ Năm).

- Địa điểm: Hội trường B Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Nội dung ôn tập được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần Sở.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển thông báo đến thí sinh tham dự đúng thời gian quy định./.

Tải về 032021_TUYEN DUNG KHONG THI TUYEN.rar

VPS

 

 

Lượt người xem:  Views:   427
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết