Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 09/06/2021, 09:00
Kết quả kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định trong chăn nuôi tại 2 trại chăn nuôi heo Ninh Điền 1 và Ninh Điền 2
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/06/2021 | Thanh tra Sở

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, ngày 05/4/2021 Giám Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-SNN về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định trong chăn nuôi tại trại chăn nuôi heo Ninh Điền 1 và Ninh Điền 2 (thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành).

 


Một số hình ảnh do Đoàn kiểm tra cung cấp

 

Trong thời gian từ ngày 07/4/2021 đến ngày 20/4/2021, Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại trại chăn nuôi heo Ninh Điền 1 (Công ty TNHH SX TM DV Minh Phú Tây Ninh) và Ninh Điền 2 (Công ty TNHH chăn nuôi Lâm Phát) và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan về các nội dung điều điện chăn nuôi, thực hiện quy định về bảo vệ môi trường. Kết quả:

- Về điều kiện chăn nuôi: các cơ sở chăn nuôi heo với quy mô theo số lượng phê duyệt; thực hiện tốt các quy định về phòng dịch, kiểm dịch; không phát hiện sử dụng chất cấm, kháng sinh trong thức ăn sử dụng cho vật nuôi. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra cả 02 cơ sở chưa có giấy Chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi theo quy định.

- Về thực hiện quy định về môi trường:

+ Các cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo phương án đạt cột A Bảng 1 QCVN 62-MT:2016/BTNMT. Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước thải sau hệ thống xử lý các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép; có bố trí khu vực lưu chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại; hợp đồng đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn thông thường; thực hiện báo cáo tình hình chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại năm 2021; có thực hiện biện pháp phun xịt khử mùi, hạn chế mùi hôi phát sinh. Kết quả phân tích các thông số hóa học có khả năng phát sinh mùi hôi như NH3, H2S đều đạt quy chuẩn cho phép.

+ Tuy nhiên, cơ sở chưa lập sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải; kết quả kiểm tra ghi nhận hệ thống xử lý nước thải vận hành chưa ổn định, có thời điểm nước thải chưa xử lý đạt quy chuẩn vẫn xả ra ao sinh học; các hồ chứa, xử lý chất thải có hiện tượng quá tải; máy sục khí, xử lý chất thải hư hỏng không hoạt động; chưa thực hiện chống thấm các ao sinh học sau hệ thống xử lý nước thải. Các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi vượt ngưỡng quy định tại cột A Bảng 1 QCVN 62-MT:2016/BTNMT (trại Ninh Điền 1).

Qua kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông báo số 32/TB-SNN ngày 24/5/2021 yêu cầu các cơ sở chăn nuôi heo khắc phục các tồn tại nêu trên trong vòng 60 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả kiểm tra, đồng thời, giao Thanh tra Sở tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan kiểm tra việc khắc phục của các cơ sở chăn nuôi heo và tiến hành phúc tra xử lý theo quy định./.

Thanh tra Sở

Lượt người xem:  Views:   52
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết