Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 31/03/2022, 13:00
Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/03/2022 | Văn phòng Sở

Nhằm bổ sung lực lượng để đáp ứng yêu cầu công tác của ngành Nông nghiệp và PTNT, ngày 30/3/2022, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ký ban hành Thông báo số 22/TB-SNN về việc tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm

Nhu cầu xét tuyển viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022 là 45 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

1.1. Chi cục Kiểm lâm: tuyển 09 chỉ tiêu bố trí tại Hạt Kiểm lâm các huyện: Tân Châu (05); Tân Biên (04).

1.2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: tuyển 11 chỉ tiêu bố trí tại Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thị xã, thành phố: thành phố Tây Ninh (01), Tân Biên (02), Bến Cầu (02), Gò Dầu (02), Châu Thành (01), Dương Minh Châu (01), Trảng Bàng (02).

1.3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: tuyển 11 chỉ tiêu bố trí tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã: Châu Thành (04), Bến Cầu (01), Gò Dầu (01), Tân Biên (02), Trảng Bàng (01) và Hòa Thành (02).

1.4. Trung tâm Khuyến nông: tuyển 10 chỉ tiêu bố trí tại trạm Khuyến nông các huyện, thị xã, thành phố: Dương Minh Châu (02); Gò Dầu (01); Trảng Bàng (02); Tân Biên (01); Bến Cầu (01); Thành phố Tây Ninh (01); Phòng Hành chính, Tổ chức và Tài vụ (01); Trại Thực nghiệm Trồng trọt (01).

1.5. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: tuyển 02 chỉ tiêu, gồm:

- 01 chỉ tiêu bố trí tại Phòng Kế hoạch, Tài chính.

- 01 chỉ tiêu bố trí tại Phòng Kỹ thuật.

  1.6. Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng: tuyển 02 chỉ tiêu bố trí tại Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật.

 2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển

- Vị trí Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (Kiểm lâm viên, mã số 10.226): 09 chỉ tiêu. Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Luật, Lâm nghiệp, Lâm học, Lâm nghiệp đô thị, Quản lý tài nguyên rừng, Nông lâm kết hợp, Sinh học, Sinh thái môi trường;

- Vị trí Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III (Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III, mã số V.03.01.02): 11 chỉ tiêu. Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Nông học, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Sinh học;

- Vị trí Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III (Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III; mã số V.03.04.11): 01 chỉ tiêu. Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Chăn nuôi;

- Vị trí Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III (Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III, mã số V.03.04.11): 04 chỉ tiêu. Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Chăn nuôi, Bác sĩ Thú y, Thú y;

- Vị trí Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng III (Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng III, mã số V.03.05.14): 06 chỉ tiêu. Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Chăn nuôi, Bác sĩ Thú y, Thú y.

- Vị trí Khuyến nông viên hạng III (Khuyến nông viên hạng III, mã số V 03.09.26): 09 chỉ tiêu. Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Nông nghiệp, Nông học, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Khuyến nông, Công nghệ sinh học, Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản;

- Vị trí Hành chính - Văn phòng (Viên chức hành chính tương đương ngạch chuyên viên, mã số 01.003): 01 chỉ tiêu. Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Quản lý thông tin (Công nghệ thông tin);

- Vị trí Kế hoạch đầu tư (Viên chức hành chính tương đương ngạch chuyên viên, mã số 01.003): 01 chỉ tiêu. Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Tài chính, Kế toán;

- Vị trí Kiểm định viên về chất lượng nước sạch nông thôn hạng III (Kiểm định viên về chất lượng nước sạch nông thôn hạng III): 01 chỉ tiêu. Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Kỹ thuật (Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm), Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Cơ khí;

- Vị trí Kỹ thuật quản lý địa bàn (Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III, mã số V.03.10.29): 02 chỉ tiêu. Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Lâm nghiệp, Lâm học, Quản lý tài nguyên rừng, Lâm sinh.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học của người dự tuyển phải đảm bảo phù hợp với từng vị trí việc làm tuyển dụng theo Danh sách gửi kèm theo Thông báo này.

3.2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, giới tính được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến 50 tuổi đối với nam, từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi đối với nữ;

- Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với ngành, nghề, chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn tiếp nhận: 30 ngày, kể từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/4/2022 (giờ hành chính (sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ) các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu).

- Địa điểm tiếp nhận: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh (Văn phòng Sở); số 96, đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại liên hệ: 02763.815.877.

Ghi chú: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển như trên hoặc gửi theo đường bưu chính (phải đảm bảo thời gian tiếp nhận theo quy định); 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận. 

5. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức năm 2022 được thực hiện thông qua hình thức Xét tuyển, qua 02 vòng thi:

- Vòng 1: kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Vòng 2: phỏng vấn kiểm tra, sát hạch kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Riêng thời gian, địa điểm xét tuyển, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ có thông báo cụ thể sau.

6. Phí dự tuyển

Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo phí dự tuyển là 200.000 đồng/người (hai trăm ngàn đồng/người).

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký vào 01 vị trí cần tuyển.

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo rộng rãi đến các cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia dự tuyển theo quy định./.

Tải về Vien chuc 2022.rar

Văn phòng Sở


Lượt người xem:  Views:   1320
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết