Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 23/05/2022, 15:00
Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học – phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh và trường Đại học Nông lâm TP.HCM
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/05/2022 | Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố đầu vào quan trọng nhất của lực lượng sản xuất hiện đại, là chìa khóa quyết định tốc độ và chất lượng phát triển của nền kinh tế.

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của ngành nông nghiệp nói riêng, ngày 17/5/2022, Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học – phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh và Trường Đại học Nông lâm TP.HCM đã diễn ra với mục tiêu tăng cường, mở rộng hợp tác KH&CN giữa các bên nhằm nâng cao tiềm lực, chuyển giao các thành tựu KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh Tây Ninh, góp phần thúc đẩy phát triển KH&CN và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn lực KH&CN của các bên tạo điều kiện và khuyến khích các tổ chức, các nhà khoa học thuộc Trường ĐHNL tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề KH&CN thuộc lĩnh vực nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh.

Việc hợp tác hướng đến một số nội dung chủ yếu sau:

+ Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trên các cây trồng, vật nuôi chủ lực được khuyến khích phát triển, nhất là về giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất lượng cao, phù hợp điều kiện tự nhiên và khí hậu ở địa phương, kháng sâu bệnh.

+ Xây dựng các quy trình canh tác hữu cơ, sinh thái; các mô hình khuyến nông ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất phục vụ chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp.

+ Phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm nhất là các ngành hàng thế mạnh của tỉnh nhằm nâng cao giá trị, lợi thế cạnh tranh ngành nông nghiệp, hướng tới xuất khẩu.

+ Hợp tác trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu sản xuất nhất là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

+ Phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp.

Trong thời gian tới các bên liên quan sẽ xây dựng Kế hoạch hợp tác cụ thể cho từng năm nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ về nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học – công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, phát huy thế mạnh và sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.

   

                     Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ,                          Đại diện Trường Đại học Nông lâm TP.HCM trao quà lưu niệm cho 

                         Trường Đại học Nông lâm TP.HCM ký thỏa thuận hợp tác                                 đại diện Sở Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ                                                                                                                                                                                                     tỉnh Tây Ninh


Lượt người xem:  Views:   30
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết