Thông tin cần biết
 
Ngày 02/4/2021, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Trang trại Bình An, tỉnh Bình thuận. Đoàn tham quan gồm có Ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn; Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và một số Lãnh đạo các sở, ngành như Sở Tài nguyên và Môi trường; Liên minh Hợp tác xã; Sở Kế hoạch và ...
 
Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.Quy định này quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Trong đó, mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được quy định cụ ...
 
Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/4/2021 và bãi bỏ các quy định về thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi trong Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản và ...
 
​Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Một trong những nội dung nổi bật của Nghị định này là quy định xử lý vi phạm pháp luật về khiếu nại. Xử lý vi phạm pháp luật về khiếu nại đã được quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011 như sau: "Người giải quyết khiếu nại có một trong các hành vi quy định tại ...
 
​Ngày 29/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2021 và thay thế Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (đã được sửa đổi, bổ sung bởi ...
 
Ngày 22/3/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông báo số: 07/TB-HĐKTSH, 08/TB-HĐKTSH, 09/TB-HĐKTSH, 10/TB-HĐKTSH và 11/TB-HĐKTSH về việc thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2021 với các vị trí việc làm: Quản lý và khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Quản lý trồng trọt, Quản lý bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng NLTS và ...
 
Ngày 09/3/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 684/SNN-VP về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021 đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Theo đó, nội dung và hình thức tuyên truyền tại Sở Nông nghiệp và PTNT cụ thể như sau:1. Nội dung tuyên truyền- Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng ...
 
Ngày 12/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 741/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025".Việc triển khai Kế hoạch này nhằm mục đích:- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 5095/KH-BCĐ ngày 28/12/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Tây Ninh về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 4907/KH-SNN ngày 30/12/2020 về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân ...
 
"Ngày Chủ nhật xanh" là một trong những hoạt động trọng tâm trong Tháng Thanh niên năm 2021, do Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát động, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.Hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh", ngày 12/3/2021, Chi ...