Thông tin cần biết
 
Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐTN ngày 09/12/2019 của Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2020 và chỉ đạo của Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vào sáng ngày 03/01/2020, đoàn viên Chi đoàn Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có hoạt động tình nguyện, thăm và giúp đỡ các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón. Ngày 01/01/2020 cũng là ngày Luật Trồng trọt năm 2018 có hiệu lực thi hành. Do đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón cần lưu ý các quy định của Luật Trồng trọt năm 2018 và Nghị định số 84/2019/NĐ-CP để tiến hành kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 
Ngày 27/12/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tiếp xúc, trao đổi doanh nghiệp nông nghiệp, nông dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
          ​1. Đề xuất định hướng sản xuất nông nghiệp dựa trên động lực phát triển của các huyện/thành phố giai đoạn 2020 – 2025 (Võ Đức Trong - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT): Quá trình định hướng và xác định các chỉ tiêu của từng huyện chưa dựa trên điều kiện và xuất phát điểm của từng địa phương để xác định thống nhất ngay từ đầu nhiệm kỳ, dẫn đến các ...
 
​Tiếp tục thực hiện việc công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Điều 8 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh công bố công khai Danh sách các tổ chức, cá nhân ...
 
Ngày 18/10/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2273/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
 
Ngày 17/6/2019 Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn bàn tỉnh
 
Ngày 28/6/2019 Ủy nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND về quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn itnhr Tây ninh giai đoạn 2019-2025