Thông tin cần biết
 
Phát triển du lịch nông thôn là một trong những nội dung quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương và là một trong sáu chương trình chuyên đề trọng tâm thuộc "Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025" nhằm hướng tới phát triển nông thôn và kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Vào hai ngày 14, 15 tháng 05 năm ...
 
​Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố đầu vào quan trọng nhất của lực lượng sản xuất hiện đại, là chìa khóa quyết định tốc độ và chất lượng phát triển của nền kinh tế. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi ...
 
​Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có khoảng 6.051 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó chủ yếu là các DNNVV, chiếm trên 96% tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp nói chung gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Với chủ trương luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, ...
 
​Theo quy định tại Điều 3 của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2013 thì:Tiết kiệm là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định. Đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên ở ...
 
​Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với quy định của pháp luật và đặc thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ. Quy tắc ứng xử cũng là sự cụ thể hóa các quy định của pháp luật và các quy phạm đạo đức trong các tình huống ...
 
Chiều ngày 21/04/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến Tham vấn xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Vùng Đông Nam bộ.
 
            Trưa ngày 20/4/2022, tại Hội trường Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, Sở Nông nghiệp và PTNT công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.              Tham dự Hội nghị, có ông Nguyễn Đình Xuân - Tỉnh ủy viên, Bí thư ...
 
​Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/ĐTN, ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022-2027.Ngày 28/03/2022, tại Hội trường A Sở Nông nghiệp và PTNT, Đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT ...
 
​Với những lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và quỹ đất đai, tỉnh Tây Ninh xác định việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi trang trại quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao là một trong những giải pháp mang tính đột phá để phát triển nền nông nghiệp cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Trong năm 2021, UBND tỉnh Tây Ninh đã cấp chủ trương đầu tư cho 37 dự án chăn nuôi với tổng ...