Thông tin cần biết - Công tác cán bộ
 
​TB 163_0001.signed.pdf
 
Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:1. Số lượng và ngành nghề cần tuyểnNhu cầu xét tuyển viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019 là 34 chỉ tiêu, cụ thể như sau:a) Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tuyển 07 chỉ tiêu vị trí Thực hiện công tác thú y (chức danh nghề nghiệp: Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III; mã số: V.03.04.11; bố trí ...