Thông tin cần biết - Công tác cán bộ
 
Ngày 22/3/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông báo số: 07/TB-HĐKTSH, 08/TB-HĐKTSH, 09/TB-HĐKTSH, 10/TB-HĐKTSH và 11/TB-HĐKTSH về việc thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2021 với các vị trí việc làm: Quản lý và khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Quản lý trồng trọt, Quản lý bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng NLTS và ...
 
​TB 19- TG DĐ xet chuyen VC sang CC.pdf Câu hỏi QLNN.docCâu hỏi chuyên ngành Thú y.doc
 
​TB 17- TG DĐ xet tuyen vc d2 2019.pdfCau hoi on Kien thuc chung.docCau hoi on Lam nghiep.doc
 
​TB 163_0001.signed.pdf