Thông tin cần biết - Công tác thanh tra
 
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thú y trên địa bàn tỉnh, ngày 28/4/2021 Giám Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 153/QĐ-SNN về việc kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định pháp luật tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021. Trong thời gian từ ngày 15/6/2021 đến ngày 24/6/2021, Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 10 cơ sở giết mổ (bò, heo, gà) ...
 
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về trồng trọt trên địa bàn tỉnh, Giám Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về sản xuất nấm tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Châu Thành. Trong thời gian từ ngày 10/5/2021 đến ngày 31/5/2021, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật trong sản xuất nấm ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 987/KH-BCĐ ngày 16/03/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 1041/KH-SNN ngày 02/4/2021 về thực hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021 và Quyết định số 131/QĐ-SNN ngày 05/4/2021 về thành lập Đoàn kiểm ...
 
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, ngày 05/4/2021 Giám Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-SNN về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định trong chăn nuôi tại trại chăn nuôi heo Ninh Điền 1 và Ninh Điền 2 (thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành).  Một số hình ảnh do Đoàn kiểm tra cung cấp Trong thời gian từ ngày 07/4/2021 đến ...
 
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021, ngày 28/01/2021, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-SNN về thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2021.  Ảnh: một số loài động vật hoang dã đang được gây nuôi tại các cơ sởTrong thời gian từ ngày 09/02/2021 đến ngày 23/03/2021, Đoàn đã ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 5095/KH-BCĐ ngày 28/12/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Tây Ninh về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 4907/KH-SNN ngày 30/12/2020 về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 3233/KH-BCĐ ngày 24/8/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Tây Ninh về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 3251/KH-SNN ngày 31/8/2020 về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung ...
 
Hiện nay có khoảng 2.458 loại sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) do 296 công ty sản xuất, nhập khẩu đang lưu thông trên thị trường tỉnh Tây Ninh. Từ đầu năm 2020 đến nay, thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, Sở Nông nghiệp và PTNT đã lấy 120 mẫu phân bón, thuốc BVTV để gửi kiểm nghiệm chất lượng (63 mẫu phân bón, 57 mẫu thuốc BVTV). ...