Thông tin cần biết - Công tác thanh tra
 
Thực hiện Kế hoạch số 5095/KH-BCĐ ngày 28/12/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Tây Ninh về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 4907/KH-SNN ngày 30/12/2020 về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 3233/KH-BCĐ ngày 24/8/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Tây Ninh về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 3251/KH-SNN ngày 31/8/2020 về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung ...
 
Hiện nay có khoảng 2.458 loại sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) do 296 công ty sản xuất, nhập khẩu đang lưu thông trên thị trường tỉnh Tây Ninh. Từ đầu năm 2020 đến nay, thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, Sở Nông nghiệp và PTNT đã lấy 120 mẫu phân bón, thuốc BVTV để gửi kiểm nghiệm chất lượng (63 mẫu phân bón, 57 mẫu thuốc BVTV). ...
 
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, sáng ngày 17/8/2020, tại trụ sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bà Võ Thị Ngoan - Trưởng đoàn thanh tra - đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 263/QĐ-SNN ngày 06/8/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực ...
 
​Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, như Công văn số 360/UBND-KTTC ngày 27/02/2020 về việc tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép, Công văn số ...
 
Ngày 24/7/2019, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 302/QĐ-SNN về thanh tra việc chấp hành quy định trong kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản, thuốc thú y và thuốc thú y thuỷ sản tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.Thực hiện Quyết định thanh tra số 302/QĐ-SNN, từ ngày 29/7/2019 đến ngày 31/7/2019, Đoàn thanh tra đã tiến ...
 
​Ngày 30/5/2019, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kết luận thanh tra số 1396/KL-SNN về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ tại Chi cục Kiểm lâm.Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Khoản 3, Mục V của Kết luận thanh tra số 1396/KL-SNN, ngày 07/6/2019, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành công bố Kết luận ...
 
Thực hiện Quyết định số 138/QĐ-SNN ngày 25/3/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thanh tra đột xuất trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bến Cầu, từ ngày 26/3/2019 đến ngày 06/5/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trạm Chăn nuôi và Thú y ...
 
Tăng cường công tác thanh tra, giám sát trong sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong công tác thanh tra chuyên ngành năm 2018, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-SNN ngày 17/5/2019 thanh tra về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các công ty sản xuất và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ...