Thông tin cần biết - Tuyên truyền PBGDPL
 
​Theo quy định tại Điều 3 của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2013 thì:Tiết kiệm là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định. Đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên ở ...
 
​Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với quy định của pháp luật và đặc thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ. Quy tắc ứng xử cũng là sự cụ thể hóa các quy định của pháp luật và các quy phạm đạo đức trong các tình huống ...
 
​Việc nhận diện và kiểm soát xung đột lợi ích có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Tuy nhiên, trước khi có Luật PCTN năm 2018 thì chưa có văn bản nào chính thức ghi nhận và điều chỉnh nội dung này. Rải rác có một số văn bản luật (Luật Cán bộ, công chức; Luật PCTN năm 2005; Luật Đấu thầu; ...) có ghi nhận một số tình huống cụ thể và một số biện pháp kiểm soát ...
 
​Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi. Nghị định này có hiệu lực kể từ 10/01/2022.Các Nghị định được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2022/NĐ-CP gồm:(1) Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của ...
 
Ngày 01/10/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021 và thay thế Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh ...
 
Thời gian qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện thường xuyên và đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, cần phải tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức để thực hành tiết kiệm thực sự trở thành thói quen trong công tác và sinh hoạt thường ngày. Tại Điều 8 của Luật ...
 
Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị là một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.Luật quy định nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác (Điều 24) như sau:"1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không ...
 
​Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử dụng mạng để làm việc, học tập nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể lộ lọt, mất an toàn thông tin trên môi trường mạng. Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 4 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an ...
 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) đã được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 (sau đây gọi là Luật năm 2020). Luật năm 2020 có rất nhiều nội dung mới, trong đó, có một số nội dung quan trọng mà lực lượng làm công tác xử lý vi phạm hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần lưu ý, như:1. Về ...