Thông tin cần biết - Văn bản chỉ đạo điều hành
 
​Ngày 27/10/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 324/QĐ-SNN về việc ban hành Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT
 
Trong thời gian gần đây, có nhiều cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ như voi, hổ, gấu, cá sấu, trăn, rắn trên toàn quốc không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không thực hiện đúng các quy trình về quản lý, nuôi, chăm sóc, đã đe dọa đến tính mạng, an toàn của người dân, gây ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng, đặc biệt có một số cơ sở đã để động vật hoang dã tấn công thương vong cho người.Trước tình ...
 
Ngày 04 tháng 6 năm 2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 2039/QĐ-BNN-BVTV về việc chỉ định thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.Quyết định ban hành quy định việc thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu tại một số cửa khẩu đối với các Trạm Kiểm dịch thực vật thuộc các Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ...