Thông tin cần biết - công nghệ thông tin
 
Chiều ngày 21/04/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến Tham vấn xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Vùng Đông Nam bộ.
 
1. Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):  https://drive.google.com/drive/folders/1FWoUUdw2fcVu-q5y-5dU5r7-OWLafYPY?usp=sharing 2. Tư liệu hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):  https://drive.google.com/drive/folders/1X_QjD4UtDN28NBTRk01QinpESiZHoVx2?usp=sharing 3. Tư liệu hướng ...
 
Hội nghị trực tuyến Thương mại và Đầu tư Bangladesh, do Bộ Thương mại Bangladesh và DCCI đồng tổ chức trong 7 ngày từ 26/10-01/11/2021.Hội nghị trực tuyến về Thương mại và Đầu tư Bangladesh nhằm mục đích thúc đẩy thương mại và thu hút đầu tư vào 9 lĩnh vực gồm: Cơ sở hạ tầng (cơ sở vật chất, hậu cần – vận tải và năng lượng); Công nghệ thông tin/dich vụ CNTT và Fintech; Dược phẩm; Ô-tô và cơ ...
 
​Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử dụng mạng để làm việc, học tập nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể lộ lọt, mất an toàn thông tin trên môi trường mạng. Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 4 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an ...
 
Hiện nay, việc đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của các địa phương cả nước nói chung và của Tây Ninh nói riêng thông qua các sàn thương mại điện tử là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế số nông thôn nhằm giúp hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã có thể: quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, tiêu thụ ...
 
Kể từ ngày 02/6/2021, cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ công tác tại Sở Nông nghiệp và PTNT phải thực hiện khai báo y tế điện tử và sử dụng chức năng "Quét QRcode" trên hệ thống Zalo, NCOVI, Bluezone ,…. , Các công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp thực hiện khai báo y tế điện tử và "Quét mã QR" tại Sở Nông nghiệp và PTNT trên Bluezone, cụ thể như sau: QR_Code khai ...
 
​Ngày 29/3/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 713/QĐ-UBND ban hành Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 
 
Ngày 12/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 741/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025".Việc triển khai Kế hoạch này nhằm mục đích:- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày ...
 
​Ngày 26/01/2021 Tỉnh ủy Tây Ninh ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030NQ 02 - 1513_0001.pdf