Thông tin cần biết
 
1. Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):  https://drive.google.com/drive/folders/1FWoUUdw2fcVu-q5y-5dU5r7-OWLafYPY?usp=sharing 2. Tư liệu hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):  https://drive.google.com/drive/folders/1X_QjD4UtDN28NBTRk01QinpESiZHoVx2?usp=sharing 3. Tư liệu hướng ...
 
​CV-TBcaccongtyPB, thuocBVTVkhongdatchatluongquyII, II 2021(DT)_Signed.pdfPL kemCV-TBcongtyPB, thuocBVTVkhongdatchatluongquyII, III2021(DT)_Signed.pdf
 
Ngày 01/10/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021 và thay thế Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh ...
 
Thời gian qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện thường xuyên và đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, cần phải tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức để thực hành tiết kiệm thực sự trở thành thói quen trong công tác và sinh hoạt thường ngày. Tại Điều 8 của Luật ...
 
Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị là một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.Luật quy định nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác (Điều 24) như sau:"1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không ...
 
Để tổ chức, công dân thuận tiện trong quá trình nộp hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng các clip hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT để tổ chức, công dân nắm, hiểu rõ quy trình nộp hồ sơ và dễ dàng thực hiện khi có nhu cầu.Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị tổ ...
 
Hội nghị trực tuyến Thương mại và Đầu tư Bangladesh, do Bộ Thương mại Bangladesh và DCCI đồng tổ chức trong 7 ngày từ 26/10-01/11/2021.Hội nghị trực tuyến về Thương mại và Đầu tư Bangladesh nhằm mục đích thúc đẩy thương mại và thu hút đầu tư vào 9 lĩnh vực gồm: Cơ sở hạ tầng (cơ sở vật chất, hậu cần – vận tải và năng lượng); Công nghệ thông tin/dich vụ CNTT và Fintech; Dược phẩm; Ô-tô và cơ ...