Thông tin cần biết
 
​Ngày 11/02/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sinh hoạt định kỳ "Ngày pháp luật" tháng 02/2020, nội dung sinh hoạt là tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, tham dự buổi sinh hoạt có 32 công chức, người lao động của các phòng chuyên môn thuộc Sở.Tại buổi sinh hoạt, đại diện Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giới thiệu các nội dung cơ bản ...
 
Ngày 06/02/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở
 
​Ngày 26/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 2903/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng là một trong những nội dung cần phải tập trung tuyên truyền trong năm 2020.Công ước Liên hợp quốc ...
 
​Ngày 03/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐTN ngày 09/12/2019 của Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2020 và chỉ đạo của Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vào sáng ngày 03/01/2020, đoàn viên Chi đoàn Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có hoạt động tình nguyện, thăm và giúp đỡ các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón. Ngày 01/01/2020 cũng là ngày Luật Trồng trọt năm 2018 có hiệu lực thi hành. Do đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón cần lưu ý các quy định của Luật Trồng trọt năm 2018 và Nghị định số 84/2019/NĐ-CP để tiến hành kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 
Ngày 27/12/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tiếp xúc, trao đổi doanh nghiệp nông nghiệp, nông dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
          ​1. Đề xuất định hướng sản xuất nông nghiệp dựa trên động lực phát triển của các huyện/thành phố giai đoạn 2020 – 2025 (Võ Đức Trong - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT): Quá trình định hướng và xác định các chỉ tiêu của từng huyện chưa dựa trên điều kiện và xuất phát điểm của từng địa phương để xác định thống nhất ngay từ đầu nhiệm kỳ, dẫn đến các ...
 
​Tiếp tục thực hiện việc công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Điều 8 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh công bố công khai Danh sách các tổ chức, cá nhân ...