Thông tin cần biết
 
​                           UBND TỈNH TÂY NINH                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 như sau:1. Địa điểm, thời gian tiếp công dâna) Địa điểm tiếp công dân Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Tiếp công dân), số 96 Phạm Tung, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.b) Thời gian tiếp công dân- Buổi sáng: từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến ...
 
​Ngày 27/10/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 324/QĐ-SNN về việc ban hành Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT
 
Thực hiện Kế hoạch số 3233/KH-BCĐ ngày 24/8/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Tây Ninh về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 3251/KH-SNN ngày 31/8/2020 về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung ...
 
Ngày 26/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020 và thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản ...
 
Hiện nay có khoảng 2.458 loại sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) do 296 công ty sản xuất, nhập khẩu đang lưu thông trên thị trường tỉnh Tây Ninh. Từ đầu năm 2020 đến nay, thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, Sở Nông nghiệp và PTNT đã lấy 120 mẫu phân bón, thuốc BVTV để gửi kiểm nghiệm chất lượng (63 mẫu phân bón, 57 mẫu thuốc BVTV). ...