Thông tin cần biết
 
​Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính và mức xử phạt trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng ...
 
​TB 19- TG DĐ xet chuyen VC sang CC.pdf Câu hỏi QLNN.docCâu hỏi chuyên ngành Thú y.doc
 
​TB 17- TG DĐ xet tuyen vc d2 2019.pdfCau hoi on Kien thuc chung.docCau hoi on Lam nghiep.doc
 
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2020
 
Quyết định Công bố công khai quyết toán thu, chi quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2019
 
Thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
 
THÔNG BÁO Về việc công khai theo quy định về việc phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 Nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) Đợt 2 của dự án Tưới tiêu Khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông
 
​Ngày 28/4/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 1568/KH-SNN về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT bao gồm các nội dung kế hoạch như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đícha) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Chương trình, Kế hoạch phổ biến ...
 
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT