Thông tin cần biết
 
Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng nặng nề đến đời sống con người, do đó, công tác bảo vệ môi trường đang là vấn đề bức thiết, được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Năm 2020, việc thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường được UBND tỉnh Tây Ninh chọn làm lĩnh vực trọng tâm, liên ngành để theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Trong công tác quản lý ...
 
Ngày 16/6/2020, tại Hội trường Thành ủy thành phố Tây Ninh, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra và quản lý việc thực thi về pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cử 03 công chức làm công tác pháp chế, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tham dự Hội nghị. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 16 và ...
 
​Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, như Công văn số 360/UBND-KTTC ngày 27/02/2020 về việc tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép, Công văn số ...
 
​Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014. Luật có 5 Chương với 80 Điều.Các khái niệm "tiết kiệm", "lãng phí" được giải thích tại khoản 1, 2 Điều 3 của Luật như sau:"1. Tiết kiệm là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao ...
 
​Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính và mức xử phạt trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng ...
 
​TB 19- TG DĐ xet chuyen VC sang CC.pdf Câu hỏi QLNN.docCâu hỏi chuyên ngành Thú y.doc
 
​TB 17- TG DĐ xet tuyen vc d2 2019.pdfCau hoi on Kien thuc chung.docCau hoi on Lam nghiep.doc
 
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2020
 
Quyết định Công bố công khai quyết toán thu, chi quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2019