Thông tin cần biết
 
THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2013        Căn cứ Luật Viên chức, ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV, ...
 
 THÔNG BÁO               Sở Nông nghiệp và PTNT tuyển dụng viên chức: - Tốt nghiệp Đại học các ngành: Trồng trọt; nông học; sinh học; lâm nghiệp (ngành lâm sinh); thú y; tài chính-kế toán; kỹ thuật tài nguyên nước; cấp thoát nước; xây dựng công trình thủy; công nghiệp điện (chuyên ngành điện); - Tốt nghiệp Trung cấp các ...
 
 Tình cờ có dịp đi về nhà một người bạn ở Củ Chi, tôi thấy một số hộ dân gần đó trồng sương sâm thật tốt, những dây sương sâm phủ một lớp lá xanh mượt mà  trên giàn giữa cái nắng mùa hè nhìn thật mát mắt, đây là một loại lá đã gắn bó với tuổi thơ tôi qua từng gánh sương sâm của mẹ, đã “gánh” chị em tôi trên bước đường đi tìm tri thức gầy dựng tương lai. Thời điểm đất nước vùa mới bước ...
 
        Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và các chính sách đầu tư hiệu quả của các nhà máy, năng suất mía ở Tây Ninh ngày càng được nâng cao. Song đồng hành với niềm vui đó chính là nỗi lo vào mỗi mùa thu hoạch: Lo mía cháy, lo công đốn chặt, lo xe vận chuyển,... Đó không chỉ là nỗi lo của riêng những người nông dân trồng mía mà đó còn là nỗi lo của cả Công ty cổ phần ...
 
Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2013, cụ thể như sau:
 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh có kế hoạch mua sắm phầm mềm Văn phòng điện tử theo hình thức chào hàng cạnh tranh (đấu thầu rộng rãi trong nước).
 
Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 17/5/2013 tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 5 năm 2013 ngành Nông nghiệp và PTNT.
 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
 
Thực hiện Công văn số 3330/BNN-TCCB, ngày 15/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Tỉnh ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; căn cứ Kế hoạch và Giao ước thi đua Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT Vùng Đông Nam bộ và Kế hoạch thi đua của Khối Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh.