Thông tin cần biết
 
Phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020
 
Căn cứ Quy chế phối hợp số 1349/QCPH-BNN-BP ngày 18/05/2011 giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 614/KHPH-BCHBP-SNNPTNT ngày 22/03/2012 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tây Ninh, Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh và Bộ chỉ huy BĐBP Tây Ninh thống nhất kế hoạch phối hợp năm 2012 như sau: I. KẾ HOẠCH PHỐI HỢP 1. ...
 
 Nguyễn Thị Thu Quang – Trạm KN Tân Biên      Đến ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, cách UBND xã Trà Vong 2 km gặp nhà anh Lê Thanh Sơn. Khi trò chuyện với anh cho biết lúc còn đi dạy học ở một trường tiểu học thuộc xã Trà Vong, huyện Tân Biên, anh nhận thấy bà con nông dân sau khi thu họach lúa thường đem rơm ra đốt, thì thật là uổng phí mặc dù vẫn biết việc ...
 
Các mô hình dự án khuyến nông đã đưa những tiến bộ kỹ thuật về giống (giống mới, chọn giống, lọc giống) và các giải pháp kỹ thuật đã góp phần làm thay đổi bộ mặt ở nông thôn.
 
Tây Ninh mở rộng diện tích trồng rau lên tới 3.883 ha
 
Thâm canh lúa hiệu quả, bền vững theo hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn
 
V ụ Đông Xuân năm 2011-2012 trên địa bàn 2 ấp: Ấp Chánh và ấp Voi xã An Thạnh huyện Bến Cầu có 07 tổ, 153 hộ nông dân, với diện tích 230 ha, thực hiện có hiệu quả mô hình liên kết 4 nhà
 
Cựu chiến binh Trần Quang Đảo - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Miền Đông.
 
Trung tâm nước sạch và VSMTNT Tỉnh Tây Ninh thông báo
 
Trung tâm giống Nông nghiệp Tình thông báo giá bán lúa giống phục vụ sàn xuất năm 2013