Thông tin cần biết
 
Thực hiện Kế hoạch số 987/KH-BCĐ ngày 16/03/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 1041/KH-SNN ngày 02/4/2021 về thực hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021 và Quyết định số 131/QĐ-SNN ngày 05/4/2021 về thành lập Đoàn kiểm ...
 
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, ngày 05/4/2021 Giám Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-SNN về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định trong chăn nuôi tại trại chăn nuôi heo Ninh Điền 1 và Ninh Điền 2 (thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành).  Một số hình ảnh do Đoàn kiểm tra cung cấp Trong thời gian từ ngày 07/4/2021 đến ...
 
Kể từ ngày 02/6/2021, cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ công tác tại Sở Nông nghiệp và PTNT phải thực hiện khai báo y tế điện tử và sử dụng chức năng "Quét QRcode" trên hệ thống Zalo, NCOVI, Bluezone ,…. , Các công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp thực hiện khai báo y tế điện tử và "Quét mã QR" tại Sở Nông nghiệp và PTNT trên Bluezone, cụ thể như sau: QR_Code khai ...
 
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021, ngày 28/01/2021, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-SNN về thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2021.  Ảnh: một số loài động vật hoang dã đang được gây nuôi tại các cơ sởTrong thời gian từ ngày 09/02/2021 đến ngày 23/03/2021, Đoàn đã ...
 
Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1024/QĐ-UBND về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Tây Ninh năm 2020.
 
​Ngày 19/4/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 1296/KH-SNN tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nội dung cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đícha) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), nghị định và các văn bản hướng ...
 
Ngày 02/4/2021, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Trang trại Bình An, tỉnh Bình thuận. Đoàn tham quan gồm có Ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn; Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và một số Lãnh đạo các sở, ngành như Sở Tài nguyên và Môi trường; Liên minh Hợp tác xã; Sở Kế hoạch và ...
 
Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.Quy định này quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Trong đó, mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được quy định cụ ...
 
Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/4/2021 và bãi bỏ các quy định về thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi trong Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản và ...