Thông tin cần biết
 
Thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
 
THÔNG BÁO Về việc công khai theo quy định về việc phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 Nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) Đợt 2 của dự án Tưới tiêu Khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông
 
​Ngày 28/4/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 1568/KH-SNN về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT bao gồm các nội dung kế hoạch như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đícha) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Chương trình, Kế hoạch phổ biến ...
 
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT
 
​Tiếp tục thực hiện việc công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Điều 8 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh công bố công khai Danh sách các tổ chức, cá nhân ...
 
​Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020 và thay thế Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu ...
 
​Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh. Tính đến ngày 12/4/2020, ...
 
​Tiếp tục thực hiện việc công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Điều 8 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh công bố công khai Danh sách các tổ chức, cá nhân ...
 
​Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón. Ngày 01/01/2020 cũng là ngày Luật Trồng trọt năm 2018 có hiệu lực thi hành.Do đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón cần lưu ý các quy định của Luật ...
 
​Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐTN ngày 09/12/2019 của Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức Chương trình "Xuân tình nguyện" năm 2020 và chỉ đạo của Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vào sáng ngày 03/01/2020, đoàn viên Chi đoàn Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có hoạt động tình nguyện, thăm và giúp đỡ các hộ gia đình, học sinh có ...