Thông tin cần biết
 
Tăng cường công tác thanh tra, giám sát trong sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong công tác thanh tra chuyên ngành năm 2018, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-SNN ngày 17/5/2019 thanh tra về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các công ty sản xuất và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ...
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh Tây Ninh, Viện Di Truyền Nông nghiệp Nông nghiệp phối hợp với các tổ chức FAO, CIAT, IITA, GCP21 tổ chức Hội thảo quốc tế “Bệnh khảm lá sắn – Hiện trạng và những bài học trong công tác quản lý” từ ngày 08 - 09/5/2019, tại Khách sạn Sunrise, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 
Ngày 21/5/2019, tại trụ sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bà Võ Thị Ngoan - Trưởng đoàn thanh tra - đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 221/QĐ-SNN ngày 06/5/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, xử lý vi phạm hành chính tại Chi cục ...
 
Phân bón là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 (sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn) nên được Nhà nước quản lý chặt chẽ, các tổ chức, cá nhân khi kinh doanh phân bón buộc phải tuân thủ các quy định của pháp luật như sau:CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓNNghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón quy định:"Điều 19. Điều kiện cấp Giấy chứng ...
 
​Ngày 16/5/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 1210/KH-SNN về việc Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019,I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đícha) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Chương trình, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật về THTK, CLP của Trung ương, của tỉnh, ...
 
Phụ gia thực phẩm là chất được chủ định đưa vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, có hoặc không có giá trị dinh dưỡng, nhằm giữ hoặc cải thiện đặc tính của thực phẩm. Một số phụ gia thực phẩm là những hóa chất có thể gây hại cho sức khỏe con người nếu vượt quá mức sử dụng tối đa cho phép, do đó, việc sử dụng phụ gia thực phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần phải tuân thủ ...
 
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. So với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và 2012 (sau đây gọi tắt là Luật năm 2005) thì Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có nhiều quy định mới về kê khai tài sản, thu nhập, cụ thể:1. Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, ...
 
BTNO - Quý I, ngành Nông nghiệp tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, tập trung phát triển các cây trồng chủ lực của tỉnh.Ngày 11.4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Tây Ninh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ quý II năm 2019 của ngành NN&PTNT.Trong 3 tháng đầu năm, tình hình sản xuất trồng trọt trong tỉnh tương ...