Thông tin cần biết
 
​Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.Nghị định này được hướng dẫn bởi Thông tư ...
 
​Ngày 16/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/7/2019.Nghị định này: - Làm hết hiệu lực Nghị định 103/2013/NĐ-CP - Làm hết hiệu lực một phần Nghị định 41/2017/NĐ-CP; Nghị định 64/2018/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/NĐ-CP - Hướng ...
 
Ngày 24/7/2019, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 302/QĐ-SNN về thanh tra việc chấp hành quy định trong kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản, thuốc thú y và thuốc thú y thuỷ sản tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.Thực hiện Quyết định thanh tra số 302/QĐ-SNN, từ ngày 29/7/2019 đến ngày 31/7/2019, Đoàn thanh tra đã tiến ...