Thủy lợi - PCTT
Thứ 5, Ngày 10/01/2019, 15:00
Diễn biến mực nước Hồ Dầu Tiếng tháng 12/2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/01/2019 | Chi cục Thủy lợi

Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Z hồ  (m)
23,77
23,77
23,77
23,77
23,77
23,76
23,77
23,77
23,76
23,75
23,74
23,74
23,74
23,74
23,73
23,73
23,71
23,70
23,68
23,67
23,66
23,64
23,62
23,60
23,58
23,56
23,55
23,53
23,52
23,50

Z cùng kỳ(m)
23,92
23,91
23,91
23,95
23,98
23,97
23,97
23,97
23,97
23,96
23,94
23,93
23,91
23,91
23,90
23,88
23,86
23,84
23,93
23,81
23,80
23,77
23,74
23,72
23,71
23,69
23,68
23,66
23,65
23,63

So sánh cùng kỳ(m)
-0,15
-0,14
-0,14
-0,18
-0,21
-0,21
-0,20
-0,20
-0,21
-0,21
-0,20
-0,19
-0,17
-0,17
-0,17
-0,15
-0,15
-0,14
-0,25
-0,14
-0,14
-0,13
-0,12
-0,12
-0,13
-0,13
-0,13
-0,13
-0,13
-0,13

triệu (m3)
1440,62
1440,62
1440,62
1440,62
1440,62
1438,56
1440,62
1440,62
1438,56
1436,50
1434,44
1434,44
1434,44
1434,44
1432,38
1432,38
1428,26
1426,20
1422,08
1420,02
1417,96
1413,84
1409,72
1405,60
1401,48
1397,36
1395,30
1391,18
1389,12
1385,00

Lượt người xem:  Views:   1043
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT