Thủy lợi - PCTT
Thứ 2, Ngày 04/03/2019, 16:00
Kết quả công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/03/2019 | Chi cục Thủy lợi

Thực hiện Kế hoạch số 1564/KH-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh về công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018, Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, kết quả thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018 là 11.197 triệu đồng, trong đó: Quỹ PCTT tỉnh Tây Ninh: 7.189 triệu đồng, UBND các huyện, thành phố: 4.008 triệu đồng, cụ thể:

STT

Tên cơ quan

Tổng số tiền thu Quỹ PCTT năm 2018

Doanh nghiệp

cán bộ, công chức, viên chức

Người lao động khác

Tổng

doanh nghiệp

Người lao động

Tổng cộng

11.197,78

4.749,18

3.035,35

1.713,83

5.168,56

1.280,04

I

Quỹ PCTT tỉnh Tây Ninh

7.189,66

4.541,27

2.839,42

1.701,85

2.648,39

 

-

Thu năm 2018

4.900,66

2.655,49

1.524,16

1.131,33

2.245,17

 

-

Truy thu năm 2016, 2017

2.289,00

1.885,78

1.315,26

570,52

403,22

 

II

UBND các huyện, thành phố

4.008,12

207,91

195,93

11,98

2.520,17

1.280,04

1

 Hòa Thành

792,90

24,74

16,36

8,38

441,68

326,48

2

Châu Thành

695,23

102,95

102,40

0,55

433,86

158,42

3

Tân Châu

584,40

4,27

4,27

 

314,06

266,07

4

 Dương Minh Châu

503,06

28,14

25,90

2,24

390,16

84,76

5

 Gò Dầu

424,43

46,17

45,36

0,81

299,25

79,01

6

Thành phố  Tây Ninh

441,54

 

 

 

441,54

 

7

Trảng Bàng

393,86

1,64

1,64

 

106,82

285,40

8

Tân Biên

102,28

 

 

 

76,14

26,14

9

 Bến Cầu

70,42

 

 

 

16,66

53,76


Về công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai trong thời gian tới, Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến doanh nghiệp, công dân để thực hiện nghĩa vụ đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định./.

      Chi cục Thủy lợi 

Lượt người xem:  Views:   1326
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT