Thủy lợi - PCTT
Thứ 2, Ngày 25/03/2019, 10:00
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/03/2019 | Chi cục Thủy lợi

Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai (thay thế Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai), theo đó, sửa đổi, bổ sung và quy định cụ thể một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống thiên thiên của chính quyền địa phương, cụ thể:

1. Về mạng thông tin chuyên dùng, bao gồm:

a) Đường dây nóng phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai;

b) Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh;

c) Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh;

d) Mạng viễn thông dùng riêng, mạng bưu chính của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác;

đ) Mạng thông tin cảnh báo sóng thần, kết hợp cảnh báo thiên tai khác.

e) Mạng lưới thông tin cảnh báo từ hệ thống quan trắc chuyên dùng.

2. Về thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai bao gồm:

a) Điện thoại;

b) Máy tính;

c) Máy fax;

d) Thiết bị phát thanh;

đ) Thiết bị truyền hình;

e) Thiết bị quan trắc tự động truyền tin;

g) Mạng thông tin công cộng, thiết bị quan trắc giám sát chuyên dùng tự động truyền tin; hệ thống thông tin cảnh báo sớm;

h) Phương tiện, dụng cụ thông tin khác.

3. Về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấc cấp thay đổi, cụ thể:

a) Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (bổ sung Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Phó trưởng Ban phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển và biên giới).

b) Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, gồm: Lãnh đạo UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an cấp huyện, Lãnh đạo Trưởng Phòng hoặc thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về thiên tai (bổ sung Trưởng Phòng hoặc thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về thiên tai).

c) Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã, quy định cụ thể: Công chức xã làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai kiêm ủy viên thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

               Để chuẩn bị kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản và Sở Nội vụ thống nhất tại Công văn số 192/SNV-TCCCVC ngày 01/02/2019 về việc góp ý kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Hiện nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang trình kiện toàn theo quy định.

               Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã cũng đang sắp xếp, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Nghị định số 160/2018/NĐ-CP.

(Chi tiết Nghị định số 160/2018/NĐ-CP)

                                                                                                                                                                             Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   1371
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT