Thủy lợi - PCTT
Thứ 6, Ngày 14/06/2019, 09:00
Củng cố, kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/06/2019 | Chi cục Thủy lợi

Để chủ động trong công tác phòng, chống ứng phó thiên tai năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh kiện toàn, phân phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Quyết định: Số 1091/QĐ-UBND ngày 14/5/2019; số 1092/QĐ-UBND ngày 14/5/2019, theo đó: Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ huy, tổ chức công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; ngoài ra, thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn các huyện, thành phố.

Để chủ động, phân công trách nhiệm về tham mưu thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, theo đó:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai; Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tham mưu Ban Chỉ huy chỉ đạo, điều hành trong công tác PCTT và TKCN, thực hiện nhiệm vụ cơ quan Quỹ Phòng chống thiên tai,...

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn, phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh: Xây dựng kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh (kể cả lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hiệp đồng với cơ quan, đơn vị thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh).

 - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn do thiên tai gây ra khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

(Quyết định số 1091/QĐ-UBND, Quyết định số 1092/QĐ-UBND kèm theo)

 

                Tải về QĐ 1091.PDF                                                                                                                                                   Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   1178
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT