Thủy lợi - PCTT
Thứ 3, Ngày 13/08/2019, 16:00
Triển khai công tác thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/08/2019 | Chi cục Thủy lợi

          Ngày 24/7/2019, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1567/KH-UBND về thu Quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019, theo đó: Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, công dân có nghĩa vụ thực hiện đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2019, như sau:

         1. Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 bắt buộc là hai phần vạn (2/10.000) trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính năm 2018 nhưng tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 100.000.000 đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, theo đó: Tổng số tiền giao thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2019 của 3.593 tổ chức kinh tế hạch toán độc lập: 20,163 tỷ đồng.

         2. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động (nam từ đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi) đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai 01 lần cho năm 2018, giao trach nhiệm cho Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tự thu và nộp Quỹ PCTT, như sau: 

        + Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp ([1.390.000 đồng x (hệ số lương + hệ số phụ cấp chức vụ + hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung) - các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp]/22 ngày làm việc).

        + Người lao động trong các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng (mức lương tối thiểu vùng/26 ngày làm việc), cụ thể: Người lao động trong các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập hoặc chi nhánh thuộc tổ chức kinh tế hạch toán độc lập đang hoạt động tại Thành phố Tây Ninh, các huyện: Trảng Bàng và Gò Dầu thuộc vùng II, mức đóng Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019: 142.000 đồng/người/năm; riêng các huyện còn lại của tỉnh Tây Ninh thuộc vùng III, mức đóng Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019: 125.000 đồng/người/năm.

          + Người lao động khác, trừ các đối tượng đã nêu trên đóng: 15.000 đồng/người/năm

          3. Hình thức, thời gian thu Quỹ PCTT

          - Cơ quan được giao thu Quỹ PCTT thông báo bằng văn bản, cơ quan, tổ chức và tổ chức kinh tế hạch toán độc lập nộp quỹ PCTT bằng chuyển khoản.

          - Thời hạn nộp Quỹ PCTT: Trước ngày 15/11/2018.

        4. Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, công dân chưa thực hiện nghĩa vụ đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2016, 2017, 2018: tiếp tục đóng Quỹ phòng, chống thiên tai trong năm 2019; thời hạn hoàn thành nghĩa vụ đóng Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2016, 2017, 2018 trước ngày 31/10/2019.

        5.Trường hợp tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, công dân không thực hiện nghĩa vụ nộp Quỹ PCTTthì xử phạt theo Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

(Chi tiết Kế hoạch số 1567/KH-UBND kèm theo)

Tải về Kế hoạch 1567-UBND.pdf

Tải về 1. BIEU KEM THEO.xlsx

                                                                                                                   Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   591
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT