Thủy lợi - PCTT
Thứ 3, Ngày 13/08/2019, 16:00
Kết quả thu Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/08/2019 | Chi cục Thủy lợi

           Trong giai đoạn 2016-2019, Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh đã thu 34,59 tỷ đồng (năm 2016: 10,78 tỷ đồng; năm 2017: 11,08 tỷ đồng ,năm 2018: tỷ đồng, tháng 8/2019: 12,73 tỷ đồng, trong đó: doanh nghiệp: 9,36 tỷ đồng; công dân: 25,23 tỷ đồng.

           Việc thu Quỹ phòng, chống thiên tai góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong việc ứng phó với thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu; Quỹ phòng, chống thiên tai là nguồn lực tài chính quan trọng để giúp UBND các cấp chủ động thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.                  Kết quả sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai đã sử dụng 21,84 tỷ đồng/34,59 tỷ đồng, đạt 63,14% để hỗ trợ thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

            - Hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn các huyện, thành phố: 20,87 tỷ đồng/8.735 hộ/11.265 ha và 228m3 lồng bè nuôi trồng thủy sản.

            - Sửa chữa khẩn cấp công trình phòng, chống thiên tai chống sạt lở (suối Tiêu, ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện huyện Dương Minh Châu): 0,69 tỷ đồng.

           - Chi hỗ trợ 5% tổng số tiền thu Quỹ phòng, chống thiên tai của người lao động khác để hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng đi thu và chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cấp xã: 0,28 tỷ đồng.

            Tồn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh chưa sử dụng: 12,41 tỷ đồng./.

                                                                                                       Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   590
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT