Thủy lợi - PCTT
Thứ 4, Ngày 28/08/2019, 13:00
Triển khai Kế hoạch xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/08/2019 | Chi cục Thủy lợi

Theo báo cáo của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh, trên địa bàn tỉnh hiện có 766 trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, cụ thể: trồng cây lâu năm 238 trường hợp; xây công trình phụ 85 trường hợp; xây hàng rào 193 trường hợp; trụ điện 42 trường hợp; đặt ống bọng 20 trường hợp và 188 trường hợp vi phạm trong phạm vi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để giải quyết tình trạng vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, lập lại trật tự hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh kèm theo Kế hoạch số 509/KH-SNN ngày 05/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT; theo đó, xác định cụ thể từng nội dung, lộ trình thời gian xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về thời gian thực hiện, phấn đấu giải quyết hoàn thành trong 02 năm: Năm  2019 và năm 2020; đồng thời giao Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh tổng hợp, lập dự toán kinh phí hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh, nguồn kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi công ích hàng năm của Công ty./.

                                                                                                                            Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   763
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT