Thủy lợi - PCTT
Thứ 4, Ngày 28/08/2019, 13:00
Tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/08/2019 | Chi cục Thủy lợi

Ngày 28/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1357/UBND-KTTC về việc tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; theo đó, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 983 công trình thủy lợi nội đồng, với tổng chiều dài 420,862 km, được giao cho Hợp tác xã, Tổ chức hợp tác dùng nước quản lý, khai thác và bảo vệ. Tuy nhiên hoạt động của Hợp tác xã, Tổ chức hợp tác dùng nước đạt hiệu quả chưa cao, chưa thể hiện được vai trò đại diện cho tập thể nông dân trong vùng tưới, bộ máy quản lý điều hành chưa đáp ứng theo yêu cầu, dẫn đến việc mở rộng vùng tưới, kinh phí duy tu, sửa chữa công trình còn hạn chế.

Để tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi nội đồng, mở rộng diện tích tưới, phát huy hiệu quả công trình thủy lợi, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

1. Rà soát, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi sau gần 35 năm đưa vào sử dụng, khai thác, nhất là đối với hệ thống thủy lợi kênh nội đồng (hiện trạng công trình, diện tích tưới, tiêu đã thay đổi so với thiết kế ban đầu,...);

2. Củng cố tổ chức hoạt động, năng lực quản lý khai thác công trình thủy lợi đáp ứng theo quy định tại Luật Thủy lợi, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

3. Lồng ghép các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng, ưu tiên cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi hiện có để phục vụ sản xuất; áp dụng khoa học công nghệ trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng (bê tông lắp ghép cấu kiện đúc sẵn, đường ống,…); áp dụng kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (tưới nhỏ giọt, phun mưa,…) .

4. Tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 509/KH-SNN ngày 05/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các Tổ chức hợp tác dùng nước. Tuyên truyền phổ biến những cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thủy lợi, đặc biệt là thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/12 hàng năm.

(chi tiết Công văn số 1357/UBND-KTTC kèm theo).

Tải về 1357.ub.signed.pdf

                                                                                                                                                                         Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   1170
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT