Thủy lợi - PCTT
Thứ 5, Ngày 05/09/2019, 16:00
Nhu cầu hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/09/2019 | Chi cục Thủy lợi

 Theo nhu cầu của Nhân dân và đề nghị của UBND các huyện: Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Trảng Bàng, Hòa Thành, Gò Dầu, Dương Minh Châu, Bến Cầu (riêng UBND thành phố Tây Ninh không đề nghị hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn năm 2020) về kinh phí hỗ trợ có mục tiêu để lắp đặt hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn năm 2020: theo đó, đề xuất hỗ trợ 5.465 hộ/28,4 tỷ đồng (tăng hơn 07 tỷ đồng so với Đề án số 2947/ĐA-SNN ngày 21/11/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 (Theo Đề án số 2947/ĐA-SNN, theo đó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 40,709 tỷ đồng), tính đến ngày 25/7/2019, UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ có mục tiêu cho UBND các huyện: 20,50 tỷ đồng, trong đó: năm 2018: 8,50 tỷ đồng; năm 2019: 12,00 tỷ đồng).

Để hỗ trợ Nhân dân được tiếp cận với nguồn nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế và đề nghị nhu cầu kinh phí hỗ trợ có mục tiêu để lắp đặt hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn năm 2020 của UBND 08 huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí có mục tiêu cho UBND các huyện năm 2020, cụ thể: đề xuất hỗ trợ 3.988 hộ/20,6 tỷ đồng, trong đó: Hộ có công với cách mạng: 1.827 hộ, hộ nghèo: 735 hộ, hộ cận nghèo: 892 hộ, hộ có mức sống trung bình: 267 hộ, hộ nông thôn khác: 267 hộ.

              Qua gần hai năm triển khai chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đã được Nhân dân nhiệt tình ủng hộ, thay đổi nhận thức sử dụng nước sạch, nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng dân cư, hạn chế ảnh hưởng của bệnh lý do sử dụng nguồn nước, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch thuộc chỉ tiêu 17.1, Tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới./.                                 


                                                                                                                                                                              Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   1171
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT