Thủy lợi - PCTT
Thứ 5, Ngày 05/09/2019, 16:00
Tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/09/2019 | Chi cục Thủy lợi

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, theo đó, địa phương còn khó khăn, vướng mắc trong việc xác định đối tượng thụ hưởng chính sách; xác định đối tượng trong, ngoài vùng cấp nước. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn thực hiện như sau:

 1. Xác định đối tượng "Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế"

 Căn cứ Điều 30 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005 quy định: "Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được hưởng các chế độ ưu đãi quy định tại Điều 31 của Pháp lệnh này là người tham gia kháng chiến được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến".

Theo Khoản 1 Điều 49 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định các giấy tờ chứng minh Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế bao gồm: Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng.

Các đối tượng hưởng chế độ theo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại: Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg  ngày 14/10/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2008 quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương, không thuộc nhóm đối tượng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

 Trường hợp các đối tượng này đồng thời thuộc nhóm đối tượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì được hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh.

 2. Việc xác định đối tượng là "thân nhân người có công với cách mạng"

 Theo Khoản 2, Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005, gồm: "1. Thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; 2. Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ là người đã nuôi dưỡng khi liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên".

3. Xác định đối tượng ngoài vùng cấp nước đối với từng công trình cấp nước tập trung

Hiện nay, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn đang quản lý 69 công trình cấp nước tập trung, do đó trong quá trình Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, xác định đối tượng thụ hưởng ngoài vùng cấp nước đối với từng công trình cấp nước tập trung theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn), trong đó: Nêu rõ tên công trình cấp nước tập trung,địa điểm cụ thể cần xác định để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản trả lời cụ thể.


                                                                                                                                                                                  Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   1153
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT