Thủy lợi - PCTT
Thứ 4, Ngày 18/03/2020, 16:00
Công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/03/2020

Theo Kế hoạch số 1567/KH-UBND ngày 24/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu Quỹ phòng, chống thiên tai (PCTT) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019, theo đó: việc triển khai thu Quỹ PCTT năm 2019: 11,59 tỷ đồng (Chi cục Thủy lợi: 7,15 tỷ đồng (truy thu Quỹ PCTT năm 2016-2018: 1,91 tỷ đồng); UBND huyện, thị xã, thành phố: 4,44 tỷ đồng), trong đó: thu 146/doanh nghiệp: 2,29 tỷ đồng, đạt 11,57% so với KH, còn lại thu công dân: 9,30 tỷ đồng; Kết quả chi Quỹ PCTT: 26,41 tỷ đồng, trong đó: Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra: 25,64 tỷ đồng/12.986ha/7.890 hộ/61 xã, trong đó: Hỗ trợ thiệt hai do cơn bão số 9 gây ra năm 2018: 25,06 tỷ đồng/12.707 ha/7.754 hộ/52 xã; năm 2019: 0,58 tỷ đồng/279 ha/136 hộ/09 xã; Chi khác: 0,77 tỷ đồng (tạm ứng kinh phí sửa chữa khẩn cấp công trình chống sạt lở suối Tiêu, ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện huyện Dương Minh Châu; trích 5% tổng số tiền thu Quỹ phòng, chống thiên tai của người lao động khác năm 2018). Quỹ PCTT tỉnh Tây Ninh chưa sử dụng: 9,41 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định miễn, giảm và tạm hoãn đóng góp Quỹ PCTT đối với 20 doanh nghiệp, tổng số tiền là 1,81 tỷ đồng và 186.965 công dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quy định tại Quyết định số 71/QĐ-UBND.
Từ năm 2016 đến nay còn 11.908 trường hợp chưa đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai (Doanh nghiệp 5.794 và Công dân 6.114 trường hợp), để đảm bảo tính dân chủ, công bằng trong công tác thu Quỹ PCTT đối với Doanh nghiệp và Công dân; đồng thời để triển khai xử lý vi phạm hành chính về đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai theo Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Kế hoạch xử lý vi phạm hành chính về đóng góp Quỹ PCTT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể: Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thành lập Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành để xử lý 11.908 trường hợp chưa đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai; thời gian hoàn thành trong quý IV/2020.
Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi
Lượt người xem:  Views:   623
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT