Thủy lợi - PCTT
Thứ 2, Ngày 04/11/2019, 10:00
Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 3- Thủy lợi các xã nông thôn mới năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/11/2019 | Chi cục Thủy lợi

             Chi cục Thủy lợi phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện: Tân Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu và phòng Kinh tế thành phố kiểm tra thực hiện tiêu chí 3-Thủy lợi của 06 xã xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo Kế hoạch số 359/KH-CCTL ngày 23/8/2019, kết quả kiểm tra hồ sơ kèm theo báo cáo đánh giá của 6 xã chưa đạt tiêu chí 3-Thủy lợi, cụ thể:

          - Chỉ tiêu 3.1- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động: 06/06 xã chưa đạt chỉ tiêu 3.1, do: Nội dung đánh giá chưa đúng hướng dẫn, do chưa nắm rõ nội dung phải thực hiện, đối tượng phải rà soát, thống diện tích cần tưới chưa căn cứ vào chỉ tiêu Kế hoạch đề ra của xã đã được phê duyệt.

           - Chỉ tiêu 3.2 - Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ: 06/06 xã chưa đạt chỉ tiêu 3.2, do: chưa đạt các đảm bảo các nội dung: Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã; việc xây dựng kế hoạch Phòng,chống thiên tai giai đoạn, phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai, phương án huy động phương tiện, trang thiết bị chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (chưa thống kê địa điểm xung yếu, số hộ, số dân bị ảnh hưởng, chưa phân công nhiệm vụ phòng, ban của xã trong triển khai thực hiện kế hoạch, phương án, giao huy động trang thiết bị chưa đúng với số lượng thực tế …); riêng các nội dung khác đạt theo yêu cầu.

              Qua kiểm tra, để tổ chức đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện tiêu chí 3-Thủy lợi đúng theo quy định, Chi cục Thủy lợi đề nghị phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế thành phố, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã rà soát, bổ sung, đánh giá lại một số nội dung theo Công văn số 163/BCH-VPTT, Hướng dẫn số 2561/HD-SNN và Công văn số 2845/SNN-CCTL để làm cơ sở đánh giá, xác nhận kết quả đạt tiêu chí 3-Thủy lợi./.

(kèm theo Báo cáo số 419/BC-CCTL).

Tải về Báo cáo số 419.pdf

Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi 

Lượt người xem:  Views:   781
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT