Thủy lợi - PCTT
Thứ 4, Ngày 18/03/2020, 17:00
Chủ động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/03/2020

Để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, và rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020, cụ thể:

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Xây dựng kế hoạch Ứng phó Sự cố vỡ hồ chứa nước; ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới, ngập lụt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó sự cố cháy rừng trên địa bàn tỉnh; Tập trung công tác phát triển, trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm mọi hành vi đốt phá, khai thác rừng trái phép.

- Công an tỉnh: Xây dựng kế hoạch Ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Sở Công Thương: Xây dựng kế hoạch Ứng phó sự tràn dầu trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch ứng phó thảm họa tán phát hóa chất độc môi trường.

- Sở Xây dựng: Xây dựng kế hoạch Ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh.

- Sở Giao thông Vận tải: Xây dựng kế hoạch Ứng phó tai nạn giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh

(Chi tiết Công văn số 415/UBND-KTTC  ngày 04/3/2020 kèm theo)./.

Tải về 415.ub.signed.pdfNguồn tin: Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   688
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT