Thủy lợi - PCTT
Thứ 5, Ngày 19/03/2020, 08:00
Những thay đổi trong công tác quản lý, thu Quỹ phòng, chống thiên tai
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/03/2020

Để tháo gỡ khó khăn, hạn chế về công tác triển khai thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai trong thời gian qua; ngày 11/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của chính phủ quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai, theo đó quy định rõ:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc lập, phê duyệt, thông báo kế hoạch thu Quỹ đối với từng cơ quan, đơn vị có liên quan; Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp trong việc hỗ trợ thu quỹ, lập kế hoạch thu Quỹ và cung cấp thông tin tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn cho cơ quan quản lý Quỹ.

- Hỗ trợ tu sửa, xử lý khẩn cấp đê, kè, cống và công trình phòng chống thiên tai được hỗ trợ kinh phí tối đa không quá 3 tỷ đồng/1 công trình.

- Hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ nhưng không vượt quá 3% tổng số thu."

- Căn cứ nội dung chi của Quỹ tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã sử dụng nguồn thu từ Quỹ phòng, chống thiên tai nhưng tối đa không quá 20% số thu trên địa bàn cấp huyện, xã để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai ở cấp của mình.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai xây dựng Quyết định sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ PCTT tỉnh Tây Ninh, đồng thời hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục hỗ trợ chi, quyết toán kinh phí Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Tây Ninh.

(Chi tiết Nghị định số 83/2019/NĐ-CP, Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg kèm theo) Tải về 37.signed.pdf Tải về 83.signed.pdf

Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   695
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT