Thủy lợi - PCTT
Thứ 5, Ngày 19/03/2020, 08:00
Hoàn chỉnh việc sắp xếp, tổ chức bộ máy các phòng thuộc Chi cục Thủy lợi Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/03/2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện hoàn thành chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT, theo đó cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở gồm: 04 Chi cục và 04 đơn vị sự nghiệp, trong đó: Sáp nhập Phòng Quản lý xây dựng công trình thuộc Sở vào Chi cục Thủy lợi tại Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức lại Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh; Đồng thời, thực hiện chủ trương của Sở Nông nghiệp và PTNT cho chủ trương bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục Thủy lợi. Theo đó: Chi cục Thủy lợi đã kiện toàn tổ chức, bộ máy các phòng thuộc Chi cục Thủy lợi, cụ thể:

1. Phòng Hành chính, Tổng hợp

- Bà Huỳnh Thị Kim Chi, Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng hợp-Chi cục Thủy lợi, giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp.

- Bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Kế toán-Chi cục Thủy lợi, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp

2. Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật

- Ông Phùng Minh Nhựt, Chuyên viên phòng Kế hoạch, Kỹ thuật-Chi cục Thủy lợi, giữ chức vụ Trưởng phòng.

- Ông Nguyễn Đăng Thịnh, Chuyên viên phòng Kế hoạch, Kỹ thuật-Chi cục Thủy lợi, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Kỹ thuật./.

Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   888
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT