Thủy lợi - PCTT
Thứ 3, Ngày 09/06/2020, 08:00
Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/06/2020

Ngày 01/6/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1148/KH-UBND về thu Quỹ phòng, chống thiên tai (PCTT) tỉnh Tây Ninh năm 2020, theo đó:

1. Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp) đóng góp Quỹ PCTT bắt buộc: 3.921 doanh nghiệp, tổng số tiền: 24,377 tỷ đồng; với mức đóng góp mỗi doanh nghiệp là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính năm 2019 nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp Quỹ PCTT, như sau: 

+ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp ([1.490.000 đồng x (hệ số lương + hệ số phụ cấp chức vụ + hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung) - các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp]/22 ngày làm việc).

+ Người lao động trong các trong Doanh nghiệp, chi nhánh thuộc Doanh nghiệp và người lao động tại cơ sở giáo dục ngoài công lập đang làm việc tại Thành phố Tây Ninh, thị xã Trảng Bàng và huyện Gò Dầu thuộc vùng II, mức đóng Quỹ PCTT: 150.000 đồng/người/năm; các huyện, thị xã còn lại của tỉnh Tây Ninh thuộc vùng III, mức đóng Quỹ PCTT năm 2020: 130.000 đồng/người/năm.

+ Người lao động khác, trừ các đối tượng đã nêu trên đóng: 15.000 đồng/người/năm.

3. Cơ quan thu Quỹ PCTT

- Quỹ PCTT tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm thông báo cụ thể số tiền đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai của Doanh nghiệp, người lao động trong doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh trực tiếp quản lý và công dân là Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước.

- UBND cấp huyện có trách nhiệm thông báo cụ thể số tiền đóng góp Quỹ PCTT của Doanh nghiệp, người lao động trong doanh nghiệp do Chi cục Thuế khu vực các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp quản lý và Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức do huyện quản lý; chỉ đạo UBND cấp xã trực tiếp thu Quỹ PCTT của đối tượng công dân là người lao động khác trên địa bàn.

4. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, Doanh nghiệp có trách nhiệm thu, nộp Quỹ PCTT trước ngày 15/11/2020./.

Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   322
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT