Thủy lợi - PCTT
Thứ 3, Ngày 09/06/2020, 09:00
Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/06/2020

Thực hiện theo Điều 22 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành Sổ tay hướng dẫn dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai tại Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 18/02/2020, theo đó: nội dung Sổ tay gồm 2 phần: Thiên tai, cấp độ rủi ro và tác động; Hướng dẫn xây dựng nội dung phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai, trong đó: hướng dẫn cụ thể việc xây dựng phương án ứng phó 13 loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra tại Việt Nam và các phụ lục tổng hợp, thống kê: khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai (phương án sơ tán dân, địa điểm sơ tán); lực lượng; phương tiện, trang thiết bị; công trình phòng, chống thiên tai cần bảo vệ; ... nhằm giúp các địa phương chủ động trong triển khai xây dựng phương án, chỉ đạo ứng phó với các tình huống thiên tai có nguy cơ xảy ra trên địa bàn phù hợp với từng địa phương, không bị động, bất ngờ và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo phát triển bền vững.

Riêng tỉnh Tây Ninh: Cấp tỉnh, cấp huyện và 94/94 xã, phường, thị trấn: đã ban hành phương án ứng phó thiên tai theo Điều 22 Luật PCTT năm 2013 và hướng dẫn của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tại Công văn số 163/BCH-VPTT ngày 26/12/2016;

Trên cơ sở Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có Công văn số 23/BCH-VPTT ngày 06/5/2020 chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, điểu chỉnh phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai theo Sổ tay hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT; theo đó: 03 huyện; 40 xã, phường, thị trấn đã ban hành; dự kiến hoàn thành cuối tháng 6/2020: các địa phương trên địa bàn tỉnh hoàn thành rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên theo hướng dẫn của Trung ương.

Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   324
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT