Thủy lợi - PCTT
Thứ 3, Ngày 09/06/2020, 09:00
Chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Chi cục Thủy lợi
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/06/2020

Để chuyển đổi áp dụng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước phải thực hiện các nội dung như: Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đánh giá thực trạng áp dụng hệ thống quản ly chất lượng (HTQLCL) của cơ quan, đơn vị  so với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; lập và phê duyệt kế hoạch xây dựng, chuyển đổi áp dụng phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; rà soát lại thành phần Ban chỉ đạo ISO; đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ; thực hiện đánh giá nội bộ và hành động khắc phục, tiến hành xem xét của Lãnh đạo, ...

Ngày 11/02/2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất chủ trương bổ sung việc chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của 03 chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh tại Công văn số 772/VP-VHXH; theo đó: Chi cục Thủy lợi đã xây dựng, ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Chi cục Thủy lợi, với 18 tài liệu, quy trình, trong đó gồm: Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, mô hình quản lý chất lượng; 06 quy trình bắt buộc; 01 quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực thủy lợi; 08 quy trình nội bộ (giảm 06 tài liệu, thủ tục so với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008).

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý, đưa ra chuẩn mực cho hệ thống quản lý chất lượng với tư duy khoa học, đảm bảo linh hoạt không cứng nhắc và phù hợp với thực tế của từng cơ quan. ISO 9001:2015 không phải là tiêu chuẩn về chất lượng sản phảm hay quy định kỹ thuật của sản phẩm. Khi cơ quan áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thì sản phẩm do cơ quan cung cấp được quản lý chất lượng bởi một hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn ISO chứ không phải sản phảm đó đạt tiêu chuẩn ISO. Cơ quan hành chính áp dụng TCVN ISO 9001:2015 là căn cứ các văn bản pháp luật, bộ TTHC để mô tả, tập hợp, trình tự cụ thể các bước công việc phải làm, xây dựng thành văn bản và công bố áp dụng cụ thể cho từng quá trình/hoạt động của cơ quan hành chính. Để đóng góp vào cải cách hành chính tình phải cải cách chính nội bộ cơ quan (tư duy, nhận thức, phương pháp làm việc theo công nghệ quản lý khoa học)./.

Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   324
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT