Thủy lợi - PCTT
Thứ 3, Ngày 13/10/2020, 10:00
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/10/2020 | Chi cục Thủy lợi

Ngày 21/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 2273/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 22/7/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Mục đích của Kế hoạch số 2273/KH-UBND là tăng cường công tác chỉ đạo của cấp ủy, các ngành, đoàn thể các cấp trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 22/7/2020 của Tỉnh ủy; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và Nhân dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong điều kiện ảnh hưởng tác động biến đổi khí hậu; đồng thời chỉ đạo tập trung thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ chính: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành; rà soát, điều chỉnh các chính sách về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tập trung các nguồn lực lực cho phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và vai trò, năng lực quản lý nhà nước trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai tại cơ quan, đơn vị mình; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống thiên tai; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 2273/KH-UBND và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện./.

Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   252
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT