Thủy lợi - PCTT
Thứ 4, Ngày 28/10/2020, 09:00
Thực hiện cắt nước, chuyển vụ Đông xuân năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/10/2020 | Chi cục Thủy lợi

Để chuẩn bị tốt cho công tác mở nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021, theo đó: Công ty TNHH MTV KTTL Tây Ninh tiến hành giảm, cắt nước, giảm nước kết thúc vụ Mùa năm 2020 như sau:

- Hệ thống kênh chính Đông, Tây, Tân Hưng, Tân Châu, Tân Biên: công tác vận hành phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp duy trì đến ngày 30/10/2020, sau đó sẽ tiến hành cắt, giảm nước từ ngày 31/10/2020 trên hệ thống kênh.

 - Tuy nhiên, đối với một số hệ thống kênh tiếp tục mở nước phục vụ:

+ Hệ thống kênh N18 đoạn từ K0 đến K4 tiếp tục mở nước đảm bảo lưu lượng để phục vụ cấp nước cho Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG.

+ Hệ thống kênh chính Tân Châu đoạn từ K0 đến K4 tiếp tục mở nước đảm bảo lưu lượng, phục vụ nhà máy mì Tân Châu (nếu có nhu cầu).

+ Các Trạm bơm điện đóng nước ngưng bơm theo thông báo riêng.

Về thời gian mở nước tưới phục vụ Đông Xuân 2020-2021, được phân chia thành ba đợt:

- Đợt 1: thời gian bắt đầu mở nước từ ngày 15/12/2020 trên các kênh chính để phục vụ công nghiệp, bao gồm: Hệ thống kênh chính Tân Hưng đoạn từ K0 đến K11+300 cấp nước cho nhà máy đường 8.000TMN (theo hợp đồng); Hệ thống kênh N18 đoạn từ K0 đến K4 (kênh Đông) tiếp tục duy trì mực nước để cấp nước cho khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời;

- Đợt 2: thời gian bắt đầu mở nước từ ngày 20/12/2020 trên các kênh:

- Các kênh cấp I của hệ thống kênh chính Đông, gồm: N1A, N2, N2A, N3, N4, N5, N6, N7, N7A, N8, N10, N 11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N20, N22, N23, N24, N26 (đoạn từ K0 đến K7+800).

- Các kênh cấp I của hệ thống kênh chính Tây, gồm: TN0, TN1, TN1A, TN2, TN3, TN4A, TN4B, TN5, TN7, TN7A, TN9, TN11, VC1, VC3, TN11A, TN12, TN13, TN15, TN17, TN19, TN21, TN25 và kênh chính Tân Biên;

- Hệ thống kênh chính Tân Hưng: Mở nước đoạn từ K11+300 đến Kc (cuối kênh).

- Đợt 3: thời gian bắt đầu mở nước từ ngày 25/12/2020 trên các kênh (kênh có nâng cấp sửa chữa):

- Hệ thống kênh chính Đông, mở nước trên các kênh: N2 đoạn từ K2+500 đến Kc, N8 đoạn từ K8+055 đến Kc, N10 đoạn từ K0+408 đoạn Kc, N14-14-7 đoạn từ K0 đến Kc, N18-19 đoạn từ K0+600 đến Kc, N18-19-4-6 đoạn từ K0 đến Kc, N20-14 đoạn từ K6+628 đến Kc, N20-16 đoạn từ K3+215 đến Kc, N26-3 đoạn từ K0+215 đến Kc, N26-7 đoạn từ K0 đến Kc

- Hệ thống kênh chính Tây: Mở nước trên các kênh: VC2, TN11 đoạn từ K4+200 đến Kc, TN17-16 đoạn từ K2+185 đến Kc, TN17-24 đoạn từ K1+440 đến Kc, TN17-10-4 đoạn từ K0+273 đến Kc;

- Kênh N3-19 đoạn từ K0 đến K0+559 (Tân Hưng);

- Hệ thống kênh chính Tân Châu: Mở nước trên các kênh cấp I, gồm: N1, N2A, N3, N4, N5, VC1, VC2 N6, N7, N8, N10.

2. Riêng lịch tưới các trạm bơm điện, thời gian phục vụ theo lịch bơm tưới có thông báo riêng.

Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   203
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT