Thủy lợi - PCTT
Thứ 2, Ngày 08/02/2021, 15:00
Tập trung chỉ đạo công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/02/2021 | Chi cục Thủy lợi

Từ đầu năm, UBND tỉnh đã chủ động ban hành Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 01/6/2020 thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020.

Sau khi tổ chức triển khai thực hiện, kết quả thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh: 11.587 triệu đồng (Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh: 6.443 triệu đồng, UBND các huyện, thị xã, thành phố: 5.144 triệu đồng); chi Quỹ phòng, chống thiên tai:1.801 triệu đồng (khắc phục, sửa chữa khẩn cấp thiệt hại do thiên tai gây ra: 456 triệu đồng, trích % cho Quỹ PCTT tỉnh Tây Ninh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: 1.345 triệu đồng).

Công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai đối với đối tượng là doanh nghiệp, người lao động trong doanh nghiệp đạt thấp, bình quân mỗi năm thu đạt 16% so kế hoạch, với lý do: ý thức chấp hành nộp Quỹ phòng, chống thiên tai của một số doanh nghiệp còn hạn chế; người lao động trong doanh nghiệp chưa đồng thuận, còn xảy ra tình trạng phản đối của người lao động trong các doanh nghiệp khi triển khai thu Quỹ phòng, chống thiên tai.

Theo kế hoạch năm 2021, Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh tổ chức phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức Đoàn kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, trình cấp thẩm quyền xử phạt theo Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCTT; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều./.

      Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   114
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT