Thủy lợi - PCTT
Thứ 2, Ngày 08/02/2021, 15:00
Ủy quyền cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/02/2021

Để công tác giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo, rút ngắn được thời gian, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy phép có liên quan đến các hoạt động phải cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi,

Ngày 28/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi  bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 04/7/2008), gồm các nội dung:

1. Cơ quan được ủy quyền: Ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Phạm vi ủy quyền: cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trừ hồ chứa nước Dầu Tiếng, hồ chứa nước Tha La.

3. Nội dung ủy quyền: 12 thủ tục hành chính, cụ thể:

3.1. Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (288347-SNN)

3.2. Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (288344-SNN)

3.3. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (288352-SNN)

3.4. Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (288343)

3.5. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. (288351-SNN)

3.6. Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (288346-SNN)

3.7. Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (288345-SNN)

3.8. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: hoạt động trồng cây lâu năm; hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (288349-SNN)

3.9. Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: xây dựng công trình mới; lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, vật tư, phương tiện; khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (288341-SNN)

3.10. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, vật tư, phương tiện; khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (288348-SNN)

3.11. Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (288338-SNN)

3.12. Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, vị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (288337-SNN)

4. Thời hạn ủy quyền: 05 năm.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, trước pháp luật về việc cấp phép; phối hợp với sở, ngành, chính quyền địa phương, đơn vị liên quan định kỳ hàng năm kiểm tra kết quả cấp phép, thanh tra và xử lý vi phạm (nếu có) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Lượt người xem:  Views:   107
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT