Thủy lợi - PCTT
Thứ 3, Ngày 16/04/2013, 16:40
Mực Nước Hồ Dầu Tiếng tháng 3 năm 2013
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/04/2013

 

Mực Nước Hồ Dầu Tiếng tháng 3 năm 2013

Ngày

Mực nước (m)

Mực nước cùng kỳ (m)

Mực nước so cùng kỳ (m)

 Dung tích hồ ( Triệu m3)

1

21.55

22.78

-1.23

1027.65

2

21.50

22.75

-1.25

1019.50

3

21.46

22.71

-1.25

1013.06

4

21.43

22.67

-1.24

1008.23

5

21.40

22.64

-1.24

1033.40

6

21.36

22.61

-1.25

996.44

7

21.33

22.58

-1.25

991.22

8

21.28

22.55

-1.27

982.92

9

21.24

22.52

-1.28

976.76

10

21.20

22.49

-1.29

970.60

11

21.16

22.46

-1.30

964.08

12

21.11

22.42

-1.31

955.93

13

21.07

22.38

-1.31

949.81

14

21.05

22.35

-1.30

946.15

15

21.03

22.31

-1.28

942.89

16

21.03

22.27

-1.24

942.89

17

21.02

22.23

-1.21

941.26

18

21.00

22.20

-1.20

938.00

19

20.98

22.16

-1.18

935.20

20

20.95

22.12

-1.17

931.00

21

20.93

22.08

-1.15

928.20

22

20.91

22.04

-1.13

925.40

23

20.86

22.00

-1.14

918.40

24

20.83

21.96

-1.13

914.20

25

20.80

21.93

-1.13

910.00

26

20.77

21.90

-1.13

905.80

27

20.75

21.86

-1.11

903.00

28

20.73

21.84

-1.11

900.20

29

20.71

21.81

-1.10

897.40

30

20.67

21.77

-1.10

891.80

31

20.63

21.60

-0.97

886.20

 

Lượt người xem:  Views:   217
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT