Thủy lợi - PCTT
Thứ 2, Ngày 08/02/2021, 16:00
Chủ động kiện toàn bộ máy của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/02/2021 | Chi cục Thủy lợi

Để chủ động chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh theo Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, gồm:   

a) Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ủy viên: Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời mời Lãnh đạo đoàn thể tỉnh tham gia.

b) Về nhiệm vụ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh: thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP.

c) Cơ quan tham mưu của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn;

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh đặt tại Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh.

Địa chỉ: lầu 1, số 96 đường Phạm Tung, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại: 0276.3822310, 0276.3822002, 0276.3824324. Số fax: 0276.3825570. Email: cctl@tayninh.gov.vn.

Chi tiết Quyết định số 75/QĐ-UBND kèm theo./.       

Tải về 75 qd.signed KT BCH tinh.pdf

Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   121
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT