Thủy lợi - PCTT
Thứ 2, Ngày 19/04/2021, 17:00
Triển khai Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/04/2021 | Chi cục Thủy lợi

Ngày 08/02/2021, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai ban hành Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025, áp dung đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó:

- Bộ Chỉ số phòng, chống thiên tai xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu trong việc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, từ đó có sự điều chỉnh nội dung và giải pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình của địa phương.

- Đánh giá kết quả phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thông qua điểm số, làm kết quả so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai hàng năm giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cấu trúc Bộ chỉ số gồm 04 nhóm, với 24 tiêu chí và 52 tiêu chí thành phần, tổng số điểm là 100 điểm; với kết quả chấm điểm: trên 80 điểm là đánh giá hoàn thành tốt; từ 50-80 điểm: đánh giá đạt nhưng cần hoàn thiện để sẵn sàng trong các tình huống thiên tai; dưới 50 điểm: đánh giá không đạt và cần bổ sung và hoàn thiện các nội dung.

Để sớm triển khai có hiệu quả Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT ngày 08/02/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tại Công văn số 1330/VP-KT ngày 30/3/2021./.

            Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   113
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT