Thủy lợi - PCTT
Thứ 3, Ngày 08/06/2021, 15:00
Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp cho các lưu vực sông Sài Gòn năm 2021 (trích từ Bản tin tuần từ ngày 28 tháng 5 năm 2021 đến ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Viện Quy hoạch Thủy l
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/06/2021 | Chi cục Thủy lợi

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, trong tuần qua các tỉnh vùng Đông Nam Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, vài nơi có mưa to đến rất to. Hiện tại, nguồn nước trong các hồ chứa thủy lợi trung bình đạt 26÷87% dung tích thiết kế. Vụ Hè Thu 2021, tổng diện tích gieo trồng trong công trình thủy lợi toàn vùng là 56.843 ha, trong đó diện tích lúa là 18.475  ha.

I. TÌNH HÌNH NGUỒN NƯỚC

1. Tình hình mưa tuần qua và dự báo mưa tuần tới

- Trong tuần qua, một số trạm xuất hiện mưa to đến rất to: trạm Dầu Tiếng mưa to ngày 25/5 và ngày 26/5 với vũ lượng mưa lần lượt là 64 mm và 93 mm, trạm Cần Đăng mưa to 78 mm ngày 24/5 và mưa to 69 mm ngày 25/5, trạm Đồng Ban mưa to 65 mm ngày 25/5, trạm Tây Ninh mưa rất to ngày 25/5 với vũ lượng 111 mm.

Bảng 1.1. Tổng hợp lượng mưa tuần, dự báo mưa tại các trạm chính

TT

Trạm

Tỉnh

Tuần qua (mm)

Từ đầu năm 2021

(mm)

Dự báo tuần tới (mm)


1

Cần Đăng

 

 

Tây Ninh

223

617,7

46,37

2

Dầu Tiếng

241,8

734,5

40,13

3

Đồng Ban

123,4

337,4

41,11

4

Gò Dầu

135,3

445,6

42,95

5

Tây Ninh

137,3

406,6

41,15


2. Nguồn nước trong các công trình thủy lợi

Nguồn nước trữ các hồ chứa thủy lợi lưu vực sông Sài Gòn: tổng dung tích hiện tại đạt 44,15% dung tích thiết kế (DTTK) (tăng 10,1% so với tuần trước). Tỷ lệ dung tích hiện tại cao hơn 7,0% so với năm 2020, thấp hơn năm 2019 là 3,77%, thấp hơn năm 2018 là 18,59%.

Bảng 1.2. Tổng hợp nguồn nước tại các công trình thủy lợi lưu vực sông Sài Gòn

TTTỉnhDung tích toàn bộ (triệu m3)Tỷ lệ hiện tại so với Wtk (%)

Dự báo tuần tới

(+/-%)

Thiết kếHiện tại
1Tây Ninh1603,47705,8844,02+ 2,4
2Bình Phước8,785,4562,10+ 2,2
3Bình Dương7,994,7459,26+ 0,6


II. KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC VÀ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH HẠN HÁN

1. Khả năng cấp nước của công trình thủy lợi

Lưu vực sông Sài Gòn (tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bình Phước, tỉnh Bình Dương): tổng diện tích gieo trồng của 10 hồ chứa là 46.077 ha (lúa 12.397 ha, rau màu 1.093 ha, cây lâu năm 32.147 ha và thủy sản 440 ha). Kết quả tính toán cân bằng nước dựa vào nguồn nước hiện có tại các công trình thủy lợi cho thấy: 10/10 công trình đáp ứng đủ 100% diện tích tưới.

2. Mức độ rủi ro hạn ở các vùng ngoài công trình thủy lợi

Lượng mưa lũy tích trung bình tại các trạm chính trên địa bàn các tỉnh vùng Đông Nam Bộ từ tháng 12/2020 và mưa dự báo hết tuần sau nhìn chung phổ biến ở mức cao hơn 11,6% so với TBNN. Vì vậy, các vùng ngoài công trình thủy lợi khuyến cáo mức độ rủi ro hạn thấp.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Lưu vực sông Sài Gòn (tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bình Phước, tỉnh Bình Dương): tổng diện tích gieo trồng của 10 hồ chứa là 46.077 ha (lúa 12.397 ha, rau màu 1.093 ha, cây lâu năm 32.147 ha và thủy sản 440 ha). Kết quả tính toán cân bằng nước dựa vào nguồn nước hiện có tại các công trình thủy lợi cho thấy: 10/10 công trình đáp ứng đủ 100% diện tích tưới. Để bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu 2021, kiến nghị một số nội dung sau:

- Cần theo dõi chặt chẽ các bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để có giải pháp ứng phó kịp thời

- Các khu vực có công trình thủy lợi, cần tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên còn lại từ ao, hồ, sông suối, kênh rạch để cung cấp cho sản xuất đầu vụ Hè Thu, tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa thủy lợi để cung cấp cho cả vụ Hè Thu, vụ Mùa.

- Các vùng ngoài phạm vi cấp nước của các công trình thủy lợi cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nguồn nước để thực hiện kế hoạch gieo trồng, giảm thiểu thiệt hại khi nguồn nước không đảm bảo.

- Bố trí cơ cấu cây trồng vụ Hè Thu hợp lý để phát huy hiệu quả của nguồn nước theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành.

- Xây dựng phương án phòng, chống úng, ngập, đề phòng ngập úng cục bộ do mưa lớn, bảo đảm chủ động ứng phó, bảo vệ sản xuất sản xuất nông nghiệp đặc biệt đối với những diện tích mới gieo sạ.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên thông báo tình hình thời tiết, nguồn nước để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp./.

Chi cục Thủy lợiLượt người xem:  Views:   30
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT