Thủy lợi - PCTT
Thứ 4, Ngày 20/10/2021, 13:00
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng – Dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 4 tháng 10 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Sài Gòn từ ngày 15/10 - 21/10/2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/10/2021 | Chi cục Thủy lợi

PHẦN 1: GIÁM SÁT, DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG – DỰ BÁO DÒNG CHẢY ĐẾN HỒ VÀ DIỄN BIẾN THỦY VĂN KHU VỰC HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG TUẦN 4 THÁNG 10

I. GIÁM SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG 

1. Lượng mưa tại các trạm khí tượng và điểm đo chuyên dùng

Trong tuần qua, trên lưu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng xuất hiện lượng mưa nhỏ trên toàn lưu vực, với lượng mưa lớn nhất ghi nhận được tại trạm Minh Hòa là 43,2 mm vào ngày 14/10/2021.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày hôm nay (18/10) ở khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50÷130 mm, có nơi trên 150 mm. Lưu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng không bị ảnh hưởng trực tiếp từ nhiễu động này.

Bảng 1. Lượng mưa thực đo tại các trạm trên lưu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng (đơn vị: mm)

 

Trạm

Ngày

12/10

13/10

14/10

15/10

16/10

17/10

18/10

Dầu Tiếng

2,25

11,24

0

0,25

0

2,25

2,25

Đồng Ban

0

0

0

0

0

0

0

Kà Tum

1,73

15,4

25,29

2,72

0

0

0

Lộc Ninh

2,75

0,25

14,23

5,99

2

0,25

0,25

Minh Hòa

3,75

16,52

43,2

1,25

0

0

0

Mưa Lộc Thành

0

0

0

0

0

0

0

Mưa Lộc Thiện

0

0

0

0

0

0

0

Mưa Minh Tâm

0

0

0

0

0

0

0

Mưa Tân Hà

0

0

0

0

0

0

0

Mưa Tân Hòa 1

1,93

0

21,45

1,93

0

2,65

2,89

Mưa Tân Hòa 2

0

0

1,18

0,24

0

0,24

0,47

Mưa Tân Thành

0,24

0

1,18

0,24

0,24

5,65

15,29

Mưa Thanh Lương

0

0

0

0

0,69

0,23

0,23

      Nguồn: https://hochuavietnam.vn/

2. Diễn biến thủy văn và vận hành hồ chứa nước Dầu Tiếng

- Về hiện trạng dòng chảy về hồ: dòng chảy về hồ chứa nước Dầu Tiếng ước tính trong tuần qua lớn nhất là 421,83 m3/s với xu thế giảm dần về cuối tuần. Đánh giá chung, đến thời điểm hiện tại dòng chảy về hồ năm 2021 nhỏ hơn so với TBNN và năm 2020, đây là thời điểm giữa mùa lũ theo quy luật hằng năm trên lưu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng.

- Về hiện trạng dung tích hồ: dung tích hồ có xu thế tăng trong tuần qua từ 1.239,29 triệu m3 ngày 10/10 lên 1.354,10 triệu m3 ngày 18/10/2021. Tính đến ngày 18/10/2021, dung tích hồ chứa nước Dầu Tiếng chiếm 85,66% tổng dung tích toàn bộ, lớn hơn so với TBNN và năm 2020 cùng thời kỳ.

- Về hiện trạng mực nước hồ: tương tự xu thế dung tích, mực nước hồ xu thế tăng trong tuần qua, mực nước ngày 18/10/2021 là 23,35 m thấp hơn so với MNDBT là 1,05 m và cao hơn so với TBNN là 0,38 m.

- Về điều tiết hồ chứa: dự báo trên diễn biến dung tích và mực nước hồ nhận định thấy hồ vận hành cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực hạ du qua các cống Số 1; Số 2 và Số 3, với lưu lượng xả trung bình cống Số 1 là 13 m3/s và cống Số 2 là 3 m3/s.

Bảng 2. Mực nước cao nhất trước lũ của hồ chứa nước Dầu Tiếng trong mùa lũ (m)

Từ

01/7

đến

15/7

Từ

16/7

đến

31/7

Từ

01/8

đến

15/8

Từ

16/8

đến

31/8

Từ

01/9

đến

15/9

Từ

16/9

đến

30/9

Từ

01/10

đến

15/10

Từ

16/10

đến

30/11

Từ

01/12

đến

31/12

20,30

21,20

22,10

22,7

23,3

23,65

24,00

24,40

(*)

(*) Thời gian vận hành mùa cạn

Nguồn: Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai (ban hành theo Quyết định Số: 1895/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

        3. Diễn biến thủy văn hạ lưu hồ chứa nước Dầu Tiếng

- Trên sông Sài Gòn: mực nước trên sông Sài Gòn tại hai trạm Dầu Tiếng và Thủ Dầu Một có xu thế tăng trong tuần qua, ảnh hưởng chủ đạo bởi thủy triều. So sánh với năm 2020, giá trị mực nước lớn nhất tuần qua trạm Dầu Tiếng, trạm Thủ Dầu Một đều cao hơn. So sánh với TBNN, trạm Thủ Dầu Một cao hơn và Dầu Tiếng thấp hơn. Mực nước ở Thủ Dầu Một cao hơn so với mức báo động lũ cấp II (1,50 m).

- Trên sông Vàm Cỏ Đông: hai trạm Gò Dầu Hạ và Bến Lức đều có xu thế tăng trong tuần qua và ảnh hưởng chủ đạo bởi diễn biến thủy triều. Giá trị mực nước lớn nhất cả hai trạm đều cao hơn năm 2020 cùng thời kỳ. So sánh với cấp báo động lũ, trạm Bến Lức mực nước lớn nhất vượt báo động lũ cấp II (1,40 m).

        II. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG 

1. Nhận định thời tiết khu vực Nam Bộ tháng 10/2021

- Theo nhận định thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, trong 10 ngày đầu tháng 10/2021, MJO (Dao động Madden – Julian (Madden – Julian Oscillation)) hoạt động tại khu vực Tây Thái Bình Dương, góp phần thuận lợi cho khả năng gia tăng mưa ở khu vực phía Nam Việt Nam. Khả năng có khoảng 02÷03 cơn xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.  

- Trong tháng, khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ do ảnh hưởng của gió Tây Nam có cường độ trung bình, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

2. Dự báo lượng mưa khu vực lòng hồ chứa nước Dầu Tiếng

Nguồn mưa dự báo được sử dụng từ kết quả mô hình dự báo mưa toàn cầu. Lượng mưa trên lưu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng những ngày tiếp theo biến đổi từ 0÷40 mm. Mưa lớn nhất xảy ra vào ngày 20/10/2021 với lượng mưa dự báo trên thượng lưu lưu vực Dầu Tiếng biến đổi từ 20÷30 mm.

3. Dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn hồ chứa nước Dầu Tiếng

Về dòng chảy đến hồ: dự báo dòng chảy về hồ tăng trong tuần tới, với giá trị dòng chảy về hồ trung bình dự báo khoảng 105 m3/s, giá trị dòng chảy lớn nhất vào ngày 21/10/2021 dự báo là 119 m3/s.

Về diễn biến dung tích và mực nước hồ: diễn biến dung tích và mực nước hồ dự báo gia tăng trong tuần tới, kết quả dự báo chưa xem xét tới điều tiết cấp nước qua cống; dung tích hồ ngày 22/10/2021 dự báo là 1.391,42 triệu m3 tương đương 88% dung tích toàn bộ; trong khi đó mực nước hồ dự báo là 23,53 m thấp hơn so với MNDBT (24,40 m) là 0,87 m.

Bảng 3. Thông số dự báo hồ chứa nước Dầu Tiếng 5 ngày tiếp theo

Ngày

Q_đến (m3/s)

W_đến (triệu m3)

W (triệu m3)

Z_hồ (m)

18/10/2021

96,12

8,30

1354,1

23,35

19/10/2021

85,23

7,36

1361,46

23,39

20/10/2021

110,57

9,55

1371,02

23,43

21/10/2021

119,12

10,29

1381,31

23,48

22/10/2021

117,63

10,16

1391,47

23,53

        4. Dự báo diễn biến thủy văn hạ lưu hồ chứa nước  Dầu Tiếng

Trên sông Sài Gòn: tại hai trạm Dầu Tiếng và trạm Thủ Dầu Một mực nước lớn nhất dự báo tăng 3 ngày tiếp theo và sau đó giảm. Ảnh hưởng diễn biến mực nước chủ đạo từ thủy triều. Giá trị dự báo đến ngày 22/10/2021 tại trạm Dầu Tiếng là 1,22 m và Thủ Dầu Một là 1,46 m. Mực nước lớn nhất trạm Thủ Dầu Một vượt mức báo động lũ cấp 1.

Trên sông Vàm Cỏ Đông: xu thế mực nước tương đồng với sông Sài Gòn, trong tuần tới mực nước lớn nhất dự báo tại trạm Bến Lức tăng do ảnh hưởng của thủy triều, tại trạm Gò Dầu Hạ tăng do ảnh hưởng của lũ. Tại trạm Gò Dầu Hạ mực nước ngày 22/10/2021 dự báo là 0,94 m và tại trạm Bến Lức dự báo là 1,40 m. Mực nước lớn nhất tại trạm Bến Lức vượt mức báo động lũ cấp 1

Thang cảnh báo rủi ro thiên tai:

         

Dưới BĐ I

Mực nước có xu thế tăng

Cấp 1 (ứng với BĐ I đến BĐ II)

Mực nước có xu thế giảm

Cấp 2 (ứng với BĐ II đến BĐ III)

-

không có số liệu

Cấp 3 (ứng với BĐ III đến BĐ III +0,5 m)

 

 

Cấp 4 (trên BĐ III +0,5 m)

 

 

          Bảng 4: Dự báo dòng chảy đến hồ chứa nước Dầu Tiếng - Mực nước hạ du

Khu vực

Hồ/Sông

Trạm

/Vị trí (*)

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Cảnh báo

Thực đo

Dự báo

Xu thế

15/10

16/10

17/10

18/10

19/10

20/10

21/10

22/10

Hồ Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng

22

23

24,4

 

23,18

23,26

23,3

23,35

23,39

23,43

23,48

23,53

Tăng

Sông Sài Gòn

Dầu Tiếng

2,00

2,50

3,00

 

1,24

1,23

1,23

1,24

1,27

1,30

1,28

1,26

Tăng

Sông Sài Gòn

Thủ Dầu Một

1,40

1,50

1,60

 

1,42

1,50

1,48

1,53

1,54

1,55

1,50

1,46

Giảm

Sông Vàm Cỏ Đông

Gò Dầu Hạ

1,00

1,20

1,40

 

0,84

0,84

0,86

0,93

0,95

0,97

0,96

0,94

Tăng

Sông Vàm Cỏ Đông

Bến Lức

1,30

1,40

1,50

 

1,20

1,32

1,30

1,35

1,42

1,44

1,42

1,40

Tăng

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Theo đánh giá dòng chảy lũ nhiều năm trên lưu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng, thời gian này đi vào thời kỳ giữa mùa lũ trên lưu vực. Vì vậy, dự báo dòng chảy về hồ sẽ có xu hướng gia tăng trong thời gian tới.

- Công tác vận hành hồ chứa nước Dầu Tiếng cho tới thời điểm này đảm bảo các thông số hồ chứa phù hợp với Quyết định số 3474/QĐ-BNN-TCTL ngày 01/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Dầu Tiếng và Quyết định số 1920/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phương án tích nước hồ chứa nước Dầu Tiếng năm 2021. Hồ chứa chuẩn bị dung tích đón lũ năm 2021, mực nước hồ thấp hơn khoảng 1,05 m so với quy định trong quy trình vận hành liên hồ chứa theo Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

- Dự báo trong những ngày tiếp theo có mưa trên lưu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng và hạ lưu hồ chứa nước Dầu Tiếng. Vì vậy, mực nước và dung tích hồ dự báo gia tăng, mực nước hồ dự báo trong trường hợp chưa xem xét điều tiết đến ngày 22/10/2021 là 23,53 m thấp hơn so với MNDBT khoảng 0,87 m. Mực nước tại trạm thủy văn hạ lưu hồ chứa nước Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông dự báo tăng trong những ngày tới ảnh hưởng chủ đạo bởi triều, riêng trạm Gò Dầu Hạ dự báo tăng do ảnh hưởng của lũ.

2. Kiến nghị

- Hiện nay khu vực Nam Bộ đã vào thời kỳ mùa mưa, dự báo các hình thái thời tiết như bão, áp thấp nhiệt đới sẽ xuất hiện với tần suất cao và có ảnh hưởng tới diễn biến mưa trên lưu vực, cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo để có những kế hoạch điều tiết phù hợp.

- Khuyến nghị Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa, các địa phương hạ lưu hồ chứa nước Dầu Tiếng cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để cập nhật tình hình khí tượng và thủy văn nhằm đảm bảo cập nhật thông tin mới nhất để có những biện pháp ứng phó kịp thời trong điều kiện thời tiết xấu.

PHẦN 2. DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC PHỤC VỤ CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÀI GÒN TỪ NGÀY 15/10/2021 ĐẾN NGÀY 21/10/2021

Trong tuần qua các tỉnh vùng Đông Nam Bộ phổ biến mưa nhỏ đến mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 ÷ 90 mm, riêng trong các ngày 11/10 và 12/10 một vài nơi xuất hiện mưa to. Hiện tại, nguồn nước trong các hồ chứa thủy lợi trung bình đạt từ 64÷93% dung tích thiết kế (DTTK). Vụ Mùa 2021, tổng diện tích gieo trồng trong công trình thủy lợi toàn vùng (lưu vực sông Đồng Nai, lưu vực sông Sài Gòn, lưu vực sông Bé) là khoảng 85.551 ha (diện tích lúa khoảng 38.452 ha), trong đó, lưu vực sông Sài Gòn có tổng diện tích gieo trồng của 10 hồ chứa là 75.637 ha (lúa 32.843 ha, rau màu 11.632  ha, cây lâu năm 30.715 ha và thủy sản 364 ha), cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH NGUỒN NƯỚC

1. Tình hình mưa tuần qua và dự báo mưa tuần tới

- Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (bản tin ngày 14/9/2021), dự báo nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) có xu hướng giảm thêm và có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina từ khoảng tháng 10/2021 và duy trì cường độ yếu cho đến hết năm 2021 với xác suất khoảng 70%, sang đến đầu năm 2022 nhiệt độ mặt nước biển có xu hướng tăng dần nhưng vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) và trong trạng thái pha lạnh.

- Lượng mưa dự báo: từ tháng 10÷12/2021 tổng lượng mưa (TLM) phổ biến cao hơn từ 10÷25%, từ tháng 01÷3/2022 TLM có xu hướng mưa cao hơn so với TBNN do có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Bảng 5. Tổng hợp lượng mưa tuần, dự báo mưa tại các trạm chính

TT

Trạm

Tỉnh

Tuần qua (mm)

Từ đầu năm 2021

(mm)

Dự báo tuần tới (mm)

1

Cần Đăng

 

 

Tây Ninh

59,8

1.555,7

78,78

2

Dầu Tiếng

74,6

1.963,8

72,64

3

Đồng Ban

27,4

1.384,8

64,52

21 Gò Dầ

4

Gò Dầu

35,8

1.212,9

68,55

5

Tây Ninh

86,4

1.829,1

93,66

2. Nguồn nước trong các công trình thủy lợi

Nguồn nước trữ các hồ chứa thủy lợi lưu vực sông Sài Gòn có tổng dung tích hiện tại đạt 81,43% DTTK (tăng 5,10% so với tuần trước). Tỷ lệ dung tích hiện tại cao hơn 10,88% so với năm 2020, xấp xỉ so với năm 2019 và cao hơn năm 2018 là 14,50%.

Bảng 6. Tổng hợp nguồn nước tại các công trình thủy lợi

TT

Tỉnh

Dung tích toàn bộ (triệu m3)

Tỷ lệ hiện tại so với Wtk (%)

Dự báo tuần tới

(+/-%)

Thiết kế

Hiện tại

1

Tây Ninh

1.603,47

1.305,73

81,43

+ 4,30

2

Bình Phước

8,78

8,49

96,65

+ 1,80

3

Bình Dương

7,99

5,14

64,33

+ 1,20

II. KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC VÀ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH HẠN HÁN

1. Khả năng cấp nước của công trình thủy lợi

- Kết quả tính toán cân bằng nước dựa vào nguồn nước hiện có tại các công trình thủy lợi cho thấy: 10/10 công trình đáp ứng đủ 100% diện tích tưới.

- Kết quả ký hợp đồng do Công ty TNHH Một thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh thực hiện trên địa bàn tỉnh đến nay đã ký được 134.713,69 ha đạt 90,78% kế hoạch năm 2021 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và bằng 95,26% so cùng kỳ năm 2020, trong đó:

  + Vụ Đông Xuân 2020-2021 đã ký được 46.809,37 ha/46.140 hộ đạt 98,68% so kế hoạch và bằng 97,57%  so cùng kỳ năm 2020;

  + Vụ Hè Thu 2021 đã ký được 50.292,84 ha/48.470 hộ, đạt 100,28% so với kế hoạch và bằng 99,84% so cùng kỳ năm 2020;

  + Vụ Mùa 2021 đã ký được 37.611,48 ha/36.115 hộ, đạt 74,03% so với kế hoạch và bằng 87,47% so cùng kỳ năm 2020.

2. Mức độ rủi ro hạn ở các vùng ngoài công trình thủy lợi

Lượng mưa lũy tích trung bình tại các trạm chính trên địa bàn các tỉnh vùng Đông Nam Bộ từ tháng 01/2021 và mưa dự báo hết tuần sau nhìn chung phổ biến ở mức thấp hơn 7,60% so với TBNN. Khu vực đang trong mùa mưa nên nguy cơ xảy ra hạn hán thiếu nước ở mức thấp.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, kiến nghị một số nội dung sau:

- Cần theo dõi chặt chẽ các bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để có giải pháp ứng phó kịp thời.

- Xây dựng phương án phòng, chống lũ, ngập lụt, úng; đề phòng ngập úng cục bộ do mưa, bảo đảm chủ động ứng phó, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp.

- Trên cơ sở bản tin dự báo nguồn nước của vùng Đông Nam Bộ, các địa phương cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo hàng tuần tiếp theo và phản hồi những diễn biến bất thường về thời tiết, kế hoạch sản xuất, quản lý vận hành công trình hồ chứa tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời cập nhật tin dự báo.

Trong thời gian tới, Chi cục Thủy lợi sẽ tiếp tục, thường xuyên theo dõi, cập nhật và triển khai bản tin tiếp theo./.

Lượt người xem:  Views:   531
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT