Thủy lợi - PCTT
Thứ 5, Ngày 11/11/2021, 09:00
Thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/11/2021 | Chi cục Thủy lợi

Ngày 13/9/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh, gồm:   

a) Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Ủy viên: Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và mời Lãnh đạo đoàn thể tỉnh tham gia.

b) Về nhiệm vụ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cụ thể:

- Khoản 4 Điều 27 của Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; các nhiệm vụ khác phát sinh liên quan đến lĩnh vực phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

- Khoản 4 Điều 23 của Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự.

- Chỉ đạo việc tổ chức, xây dựng lực lượng; tập huấn, huấn luyện, hội thao, diễn tập, đào tạo; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin phục vụ hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các phương án, kế hoạch phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo các tình huống, thảm họa cơ bản.

- Chỉ đạo huy động và điều phối lực lượng, phương tiện của các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc quyền phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn và lực lượng tăng cường của cấp trên để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định các biện pháp cấp bách, huy động theo thẩm quyền các nguồn lực của địa phương để phòng thủ dân sự; ứng phó và khắc phục sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Chỉ đạo thống kê số liệu chi phí, thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ của các cơ quan, địa phương, đơn vị báo cáo Chính phủ quyết định các biện pháp và nguồn lực phòng thủ dân sự; khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

- Ban hành Quy định công tác trực ban phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng thường trực Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết và đề nghị khen thưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị, cá nhân có thành tích trong thực hiện các hoạt động phòng thủ dân sự; ứng phó và khắc phục sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

c) Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực phòng thủ dân sự và tìm kiếm cứu nạn.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai.

Chi tiết Quyết định số 2213/QĐ-UBND kèm theo Tải về 2213 qd.signed TL BCH PTDS PCTT TKCNT.pdf

       Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   532
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT