Thủy lợi - PCTT
Thứ 3, Ngày 16/11/2021, 09:00
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng – Dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 3 tháng 11 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Sài Gòn từ ngày 12/11 đến 18/11
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/11/2021 | Chi cục Thủy lợi

PHẦN 1: GIÁM SÁT, DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG – DỰ BÁO DÒNG CHẢY ĐẾN HỒ VÀ DIỄN BIẾN THỦY VĂN KHU VỰC HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG TUẦN 3 THÁNG 11

I. GIÁM SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG 

1. Lượng mưa tại các trạm khí tượng và điểm đo chuyên dùng

Trong tuần qua, theo số liệu từ trang web http://thuyloivietnam.vn/ trên lưu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng xuất hiện lượng mưa nhỏ, với lượng mưa lớn nhất ghi nhận được tại trạm Kà Tum là 49,74 mm vào ngày 13/11/2021, các ngày còn lại lương mưa nhỏ hơn 10 mm.

Bảng 1. Lượng mưa thực đo tại các trạm trên lưu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng (đơn vị: mm)

 

Trạm

Ngày

08/11

09/11

10/11

11/11

12/11

13/11

14/11

Dầu Tiếng

0

0,25

0

0

0

0,75

0,75

Đồng Ban

0

0

0

0

0

0

0

Kà Tum

0,99

0

0

0,99

1,24

49,74

49,74

Lộc Ninh

1

0

0

0,25

0

17,23

17,23

Minh Hòa

0,5

0

0

0,25

0,25

14,98

14,98

Mưa Lộc Thành

0

0

0

0

0

0

0

Mưa Lộc Thiện

0

0

0

0

0

0

0

Mưa Minh Tâm

0

0

0

0

0

0

0

Mưa Tân Hà

0

0

0

0

0

0

0

Mưa Tân Hòa 1

2,89

0,24

0

0,72

0,72

14,94

14,94

Mưa Tân Hòa 2

0

0

0

0

0

0

0

Mưa Tân Thành

0

0,24

0,24

0,47

0,24

0,24

1,88

Mưa Thanh Lương

3,23

0

0

0,23

0

17,64

17,64

      Nguồn: https://hochuavietnam.vn/

2. Diễn biến thủy văn và vận hành hồ chứa nước Dầu Tiếng

- Về hiện trạng dòng chảy về hồ: dòng chảy về hồ chứa nước Dầu Tiếng ước tính trong tuần qua lớn nhất là 268,33 m3/s với xu thế tang dần về cuối tuần. Đánh giá chung, đến thời điểm hiện tại dòng chảy về hồ năm 2021 lớn hơn so với TBNN và năm 2020, đây là thời gian lũ xuống theo quy luật hằng năm trên lưu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng.

- Về hiện trạng dung tích hồ: dung tích hồ có xu thế tăng trong tuần qua từ 1.485,94 triệu m3 ngày 09/11 lên 1.520,48 triệu m3 ngày 14/11/2021. Tính đến ngày 14/11/2021, dung tích hồ chứa nước Dầu Tiếng chiếm 96,23% tổng dung tích toàn bộ, lớn hơn so với TBNN và năm 2020 cùng thời kỳ.

- Về hiện trạng mực nước hồ: tương tự xu thế dung tích, mực nước hồ xu thế tăng trong tuần qua, mực nước ngày 14/11/2021 là 24,14 m thấp hơn so với MNDBT là 0,26 m và cao hơn so với TBNN là 0,53 m.

- Về điều tiết hồ chứa: dự báo trên diễn biến dung tích và mực nước hồ nhận định thấy hồ vận hành cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực hạ du qua các cống Số 1; Số 2 và Số 3, với lưu lượng xả trung bình cống Số 1 và cống Số 2 đều là 21 m3/s. Hồ vận hành xả tràn từ ngày 11/11/2021 đến nay với dung tích xả là 50 m3/s.  

Bảng 2. Mực nước cao nhất trước lũ của hồ chứa nước Dầu Tiếng trong mùa lũ (m)

Từ

01/7

đến

15/7

Từ

16/7

đến

31/7

Từ

01/8

đến

15/8

Từ

16/8

đến

31/8

Từ

01/9

đến

15/9

Từ

16/9

đến

30/9

Từ

01/10

đến

15/10

Từ

16/10

đến

30/11

Từ

01/12

đến

31/12

20,30

21,20

22,10

22,7

23,3

23,65

24,00

24,40

(*)

(*) Thời gian vận hành mùa cạn

Nguồn: Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai (ban hành theo Quyết định Số: 1895/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

        3. Diễn biến thủy văn hạ lưu hồ chứa nước Dầu Tiếng

- Trên sông Sài Gòn: mực nước trên sông Sài Gòn tại hai trạm Dầu Tiếng và Thủ Dầu Một có xu thế tăng trong tuần qua, ảnh hưởng chủ đạo bởi thủy triều và xả từ hồ chứa nước Dầu Tiếng. So sánh với năm 2020, giá trị mực nước lớn nhất tuần qua trạm Dầu Tiếng, trạm Thủ Dầu Một đều cao hơn. So sánh với TBNN, trạm Thủ Dầu Một cao hơn và Dầu Tiếng thấp hơn. Mực nước ở Thủ Dầu Một cao hơn so với mức báo động lũ cấp II (1,50 m).

- Trên sông Vàm Cỏ Đông: hai trạm Gò Dầu Hạ và Bến Lức đều có xu thế tăng trong tuần qua và ảnh hưởng chủ đạo bởi diễn biến thủy triều. Giá trị mực nước lớn nhất cả hai trạm đều cao hơn năm 2020 cùng thời kỳ. So sánh với cấp báo động lũ, trạm Bến Lức mực nước lớn nhất vượt báo động lũ cấp II (1,40 m).

        II. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG 

1. Nhận định thời tiết khu vực Nam Bộ tháng 11/2021

- Theo nhận định thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, dự báo hiện tượng ENSO trong trạng thái La Nina sẽ tiếp tục duy trì cường độ yếu cho đến hết năm 2021 với xác suất khoảng 70%; những tháng đầu năm 2022, nhiệt độ mặt nước biển có xu hướng tăng dần nhưng vẫn thấp hơn TBNN và ENSO vẫn trong trạng thái La Nina yếu.

- Dự báo từ giữa tháng 10/2021 đến hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 03-05 cơn bão/ATNĐ, trong đó có khoảng 02-03 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Nhiều khả năng trong những tháng đầu năm 2022 vẫn còn xuất hiện bão/ATNĐ trên khu vực phía Nam Biển Đông và có thể gây mưa dông trái mùa ở khu vực Nam Bộ.

2. Dự báo lượng mưa khu vực lòng hồ chứa nước Dầu Tiếng

Nguồn mưa dự báo được sử dụng từ kết quả mô hình dự báo mưa toàn cầu. Lượng mưa trên lưu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng những ngày tiếp theo biến đổi từ 10÷30 mm. Mưa lớn nhất xảy ra vào ngày 16/11/2021 với lượng mưa dự báo trên thượng lưu lưu vực Dầu Tiếng biến đổi từ 20÷30 mm.

3. Dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn hồ chứa nước Dầu Tiếng

Về dòng chảy đến hồ: dự báo dòng chảy về hồ tăng trong tuần tới, với giá trị dòng chảy về hồ trung bình dự báo khoảng 215 m3/s, giá trị dòng chảy lớn nhất vào ngày 14/11/2021 dự báo là 250,70 m3/s.

Về diễn biến dung tích và mực nước hồ: diễn biến dung tích và mực nước hồ dự báo gia tăng trong tuần tới, kết quả dự báo chưa xem xét tới điều tiết cấp nước qua cống; dung tích hồ ngày 18/11/2021 dự báo là 1.592,00 triệu m3 tương đương 100% dung tích toàn bộ; trong khi đó mực nước hồ dự báo là 24,44 m cao hơn so với MNDBT (24,40 m) là 0,04 m.

Bảng 3. Thông số dự báo hồ chứa nước Dầu Tiếng 5 ngày tiếp theo

Ngày

Q_đến (m3/s)

W_đến (triệu m3)

W (triệu m3)

Z_hồ (m)

14/11/2021

250,7

21,66

1.520,48

24,14

15/11/2021

186,9

16,15

1.536,63

24,21

16/11/2021

205,7

17,77

1.554,40

24,28

17/11/2021

178,5

15,42

1.569,82

24,35

18/11/2021

256,7

22,18

1592

24,44

        4. Dự báo diễn biến thủy văn hạ lưu hồ chứa nước Dầu Tiếng

Trên sông Sài Gòn: tại hai trạm Dầu Tiếng và trạm Thủ Dầu Một mực nước lớn nhất dự báo tăng 3 ngày tiếp theo và sau đó giảm. Ảnh hưởng diễn biến mực nước chủ đạo từ thủy triều. Giá trị dự báo đến ngày 18/11/2021 tại trạm Dầu Tiếng và Thủ Dầu Một là 1,58 m. Mực nước lớn nhất trạm Thủ Dầu Một vượt mức báo động lũ cấp 3.

Trên sông Vàm Cỏ Đông: xu thế mực nước tương đồng với sông Sài Gòn, trong tuần tới mực nước lớn nhất dự báo tại trạm Bến Lức tăng do ảnh hưởng của thủy triều, tại trạm Gò Dầu Hạ giảm do ảnh hưởng của lũ. Tại trạm Gò Dầu Hạ mực nước ngày 18/11/2021 dự báo là 0,97 m và tại trạm Bến Lức dự báo là 1,48 m. Mực nước lớn nhất tại trạm Bến Lức vượt mức báo động lũ cấp 2.

 

 

Thang cảnh báo rủi ro thiên tai:

         

Dưới BĐ I

Mực nước có xu thế tăng

Cấp 1 (ứng với BĐ I đến BĐ II)

Mực nước có xu thế giảm

Cấp 2 (ứng với BĐ II đến BĐ III)

-

không có số liệu

Cấp 3 (ứng với BĐ III đến BĐ III +0,5 m)

 

 

Cấp 4 (trên BĐ III +0,5 m)

 

 

          Bảng 4: Dự báo dòng chảy đến hồ chứa nước Dầu Tiếng - Mực nước hạ du

Khu vực

Hồ/Sông

Trạm

/Vị trí (*)

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Cảnh báo

Thực đo

Dự báo

Xu thế

11/11

12/11

13/11

14/11

15/11

16/11

17/11

18/11

Hồ Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng

22

23

24,4

 

24,03

24,06

24,08

24,14

24,21

24,28

24,35

24,44

Tăng

Sông Sài Gòn

Dầu Tiếng

2,00

2,50

3,00

 

1,28

1,60

1,43

1,48

1,52

1,53

1,55

1,58

Tăng

Sông Sài Gòn

Thủ Dầu Một

1,40

1,50

1,60

 

1,57

1,58

1,60

1,62

1,64

1,65

1,63

1,58

Giảm

Sông Vàm Cỏ Đông

Gò Dầu Hạ

1,00

1,20

1,40

 

1,03

1,07

1,04

1,05

1,03

1,01

1,00

0,97

Giảm

Sông Vàm Cỏ Đông

Bến Lức

1,30

1,40

1,50

 

1,36

1,36

1,40

1,42

1,44

1,45

1,46

1,48

Tăng

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Theo đánh giá dòng chảy lũ nhiều năm trên lưu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng, thời gian này đi vào thời kỳ giữa mùa lũ trên lưu vực. Vì vậy, dự báo dòng chảy về hồ sẽ có xu hướng gia tăng trong thời gian tới.

- Công tác vận hành hồ chứa nước Dầu Tiếng cho tới thời điểm này đảm bảo các thông số hồ chứa phù hợp với Quyết định số 3474/QĐ-BNN-TCTL ngày 01/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Dầu Tiếng và Quyết định số 1920/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phương án tích nước hồ chứa nước Dầu Tiếng năm 2021. Hồ chứa chuẩn bị dung tích đón lũ năm 2021, mực nước hồ thấp hơn khoảng 0,26 m so với quy định trong quy trình vận hành (QTVH) liên hồ chứa theo Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

- Dự báo trong những ngày tiếp theo có mưa trên lưu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng và hạ lưu hồ chứa nước Dầu Tiếng. Vì vậy, mực nước và dung tích hồ dự báo gia tăng, mực nước hồ dự báo trong trường hợp chưa xem xét điều tiết đến ngày 18/11/2021 là 24,44 m cao hơn so với MNDBT khoảng 0,04 m. Dự báo thủy triều khu vực hạ du tuần tới vào thoi72ky1 triều kém, mực nước triều sẽ tiếp tục xuống thấp sau ngày 23/11 đến 27/11.

- Khuyến nghị vận hành xả lũ để tạo dung tích trống cho dòng chảy về hồ nửa cuối tháng 11 và đưa mực nước hồ đảm bảo theo QTVH là nhỏ hơn 24,4 m trước ngày 30/11 hằng năm, chi tiết đã gửi bản tin riêng cho tháng 11/2021.

2. Kiến nghị

- Khuyến nghị Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa, các địa phương hạ lưu hồ chứa nước Dầu Tiếng cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để cập nhật tình hình khí tượng và thủy văn nhằm đảm bảo cập nhật thông tin mới nhất để có những biện pháp ứng phó kịp thời trong điều kiện thời tiết xấu.

PHẦN 2. DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC PHỤC VỤ CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÀI GÒN TỪ NGÀY 12/11/2021 ĐẾN NGÀY 18/11/2021

Trong tuần qua các tỉnh vùng Đông Nam Bộ phổ biến mưa nhỏ, tổng lượng mưa phổ biến từ 15÷50 mm, cục bộ vài nơi xuất hiện mưa to. Hiện tại, nguồn nước trong các hồ chứa thủy lợi trung bình đạt từ 77÷99% dung tích thiết kế (DTTK). Vụ Mùa 2021, tổng diện tích gieo trồng trong công trình thủy lợi toàn vùng (lưu vực sông Đồng Nai, lưu vực sông Sài Gòn, lưu vực sông Bé) là khoảng 85.551 ha (diện tích lúa khoảng 38.452 ha), trong đó, lưu vực sông Sài Gòn có tổng diện tích gieo trồng của 10 hồ chứa là 75.637 ha (lúa 32.843 ha, rau màu 11.632 ha, cây lâu năm 30.715 ha và thủy sản 364 ha), cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH NGUỒN NƯỚC

1. Tình hình mưa tuần qua và dự báo mưa tuần tới

- Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (bản tin ngày 15/10/2021), dự báo hiện tượng ENSO trong trạng thái La Nina sẽ tiếp tục duy trì cường độ yếu cho đến hết năm 2021 với xác suất khoảng 70%; những tháng đầu năm 2022, nhiệt độ mặt nước biển có xu hướng tăng dần nhưng vẫn thấp hơn TBNN và ENSO vẫn trong trạng thái La Nina yếu.

- Lượng mưa dự báo: Từ tháng 11/2021 đến 12/2021 và tháng 4/2022, TLM phổ biến ở mức cao hơn 5-25% so với TBNN. Từ tháng 01-3/2022, TLM có xu hướng cao hơn TBNN cùng thời kỳ do có nhiều khả năng xuất hiện những đợt mưa trái mùa.

Bảng 5. Tổng hợp lượng mưa tuần, dự báo mưa tại các trạm chính

TT

Trạm

Tỉnh

Tuần qua (mm)

Từ đầu năm 2021

(mm)

Dự báo tuần tới (mm)

1

Cần Đăng

 

 

Tây Ninh

27,7

1.737,6

34,28

2

Dầu Tiếng

92,8

2.203,1

49,16

3

Đồng Ban

37

1.520,8

29,05

4

Gò Dầu

2,1

1.383,6

24,38

5

Tây Ninh

90,7

2.157,2

24,38

2. Nguồn nước trong các công trình thủy lợi

Nguồn nước trữ các hồ chứa thủy lợi lưu vực sông Sài Gòn có tổng dung tích hiện tại đạt 94,5% DTTK (tăng 2,00% so với tuần trước). Tỷ lệ dung tích hiện tại cao hơn 10,93% so với năm 2020, cao hơn so với năm 2019 và cao hơn năm 2018 là 17,20%.

Bảng 6. Tổng hợp nguồn nước tại các công trình thủy lợi

TT

Tỉnh

Dung tích toàn bộ (triệu m3)

Tỷ lệ hiện tại so với Wtk (%)

Dự báo tuần tới

(+/-%)

Thiết kế

Hiện tại

1

Tây Ninh

1.603,47

1.516,05

94,50

- 1,0

2

Bình Phước

8,78

8,73

99,38

- 0,3

3

Bình Dương

7,99

6,56

82,10

+ 2,0

II. KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC VÀ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH HẠN HÁN

1. Khả năng cấp nước của công trình thủy lợi

- Kết quả tính toán cân bằng nước dựa vào nguồn nước hiện có tại các công trình thủy lợi cho thấy: 10/10 công trình đáp ứng đủ 100% diện tích tưới.

2. Mức độ rủi ro hạn ở các vùng ngoài công trình thủy lợi

Lượng mưa lũy tích trung bình tại các trạm chính trên địa bàn các tỉnh vùng Đông Nam Bộ từ tháng 01/2021 và mưa dự báo hết tuần sau nhìn chung phổ biến ở mức thấp hơn 7,60% so với TBNN. Khu vực đang trong mùa mưa nên nguy cơ xảy ra hạn hán thiếu nước ở mức thấp.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, kiến nghị một số nội dung sau:

- Cần theo dõi chặt chẽ các bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để có giải pháp ứng phó kịp thời.

- Xây dựng phương án phòng, chống lũ, ngập lụt, úng; đề phòng ngập úng cục bộ do mưa, bảo đảm chủ động ứng phó, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp.

- Trên cơ sở bản tin dự báo nguồn nước của vùng Đông Nam Bộ, các địa phương cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo hàng tuần tiếp theo và phản hồi những diễn biến bất thường về thời tiết, kế hoạch sản xuất, quản lý vận hành công trình hồ chứa tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời cập nhật tin dự báo.

Trong thời gian tới, Chi cục Thủy lợi sẽ tiếp tục, thường xuyên theo dõi, cập nhật và triển khai bản tin tiếp theo./.

Chi cục Thủy lợi

Lượt người xem:  Views:   483
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT