Thủy lợi - PCTT
Thứ 2, Ngày 14/03/2022, 08:00
THÔNG BÁO Về việc công khai kết quả thu, danh sách và mức thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/03/2022 | Chi cục Thủy lợi

THÔNG BÁO

Về việc công khai kết quả thu, danh sách và mức thu Quỹ phòng,

chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021


Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Thực hiện Kế hoạch số 1989/KH-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021. Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh công khai kết quả thu, danh sách và mức thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021, như sau:

1. Kết quả thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh: 10.394.309.264 đồng.

2. Danh sách cơ quan, tổ chức đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai

a) Danh sách cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai cho Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh: 7.768.569.993 đồng (Phụ lục I kèm theo).

b) Danh sách UBND các huyện, thị xã, thành phố thu Quỹ phòng, chống thiên tai tại địa phương, nộp tiền về Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh: 2.625.739.271 đồng (Phụ lục II kèm theo).

3. Mức thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021  theo Kế hoạch số 1989/KH-UBND, cụ thể:

a) Đối với Doanh nghiệp

Doanh nghiệp đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai 01 lần cho năm 2021 với giá trị là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính năm 2020 nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

b) Người lao động trong các Doanh nghiệp và người lao động tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập

Người lao động từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động trong Doanh nghiệp, chi nhánh thuộc Doanh nghiệp và người lao động tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập đóng góp 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (mức lương tối thiểu vùng/26 ngày làm việc), cụ thể:

- Người lao động trong các Doanh nghiệp, chi nhánh thuộc Doanh nghiệp và người lao động tại cơ sở giáo dục ngoài công lập đang làm việc tại thành phố Tây Ninh, thị xã Trảng Bàng và huyện Gò Dầu thuộc vùng II, mức đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021: 150.000 đồng/người/năm.

- Người lao động trong các Doanh nghiệp, chi nhánh thuộc Doanh nghiệp và người lao động tại cơ sở giáo dục ngoài công lập đang làm việc tại các huyện, thị xã còn lại của tỉnh Tây Ninh thuộc vùng III, mức đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021: 130.000 đồng/người/năm (theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, theo đó: mức lương tối thiểu vùng II: 3.920.000 đồng/tháng, mức lương tối thiểu vùng III: 3.430.000 đồng/tháng).

4. Hình thức công khai

a) Niêm yết thông báo tại trụ sở Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh.

b) Đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT.

Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh công khai kết quả thu, danh sách và mức thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021./.

           


  Tải về 06-TB công khai kêt qua thu chi quỹ PCTT.pdf


Lượt người xem:  Views:   642
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thủy lợi - PCTT