Thủy lợi - PCTT
 
​Viện kỹ thuật Biển được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thủy lợi giao thực hiện nhiệm vụ "Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy ợi Dầu Tiếng phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp" năm 2022.Với mục tiêu đo đạc, đánh giá diễn biến và dự báo chất lượng nước trong Hệ thông thủy lợi Dầu Tiếng nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước ...
 
Ngày 10/3/2022, Bộ đội Biên phòng tổ chức tổng kết công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (họp trực tuyến) với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố, chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh -Tổng tham mưu Bộ đội Biên phòng cùng với 46 điểm cầu trong cơ quan bộ đội biên phòng, Văn phòng Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Văn ...
 
​THÔNG BÁOVề việc công khai kết quả thu, danh sách và mức thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;Thực hiện Kế hoạch số 1989/KH-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021. Quỹ phòng, ...
 
​ Ngày 19/02/2022, tại khách sạn Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bão - chủ trì hội nghị ông Vũ Thành Trung Giám đốc Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng; với sự tham gia của Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Nam cùng với đại diện các cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng ...
 
Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước. Đính kèm bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh mùa khô năm 2021-20122.
 
Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước. Đính kèm bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh mùa khô năm 2021-2022.
 
PHẦN 1: GIÁM SÁT, DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG – DỰ BÁO DÒNG CHẢY ĐẾN HỒ VÀ DIỄN BIẾN THỦY VĂN KHU VỰC HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG TUẦN 3 THÁNG 11I. GIÁM SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG  1. Lượng mưa tại các trạm khí tượng và điểm đo chuyên dùngTrong tuần qua, theo số liệu từ trang web http://thuyloivietnam.vn/ trên lưu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng xuất hiện lượng mưa nhỏ, với ...
 
Ngày 13/9/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh, gồm:   a) Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ ...
 
Ngày 06/9/2021, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quyết định cấp phát vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh gồm: 20 bè phao nhẹ, 02 máy bơm nước, 20 nhà bạt; 1.000 phao áo cứu sinh và 450 phao tròn cứu sinh.Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận trang ...
 
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã xây dựng và hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng "phòng, chống thiên tai" trên điện thoại thông minh.Để hỗ trợ cập nhật kịp thời thông tin, kiến thức và hướng dẫn ứng phó các loại hình thiên tai, tổ chức và công dân cài đặt ứng dụng "phòng, chống thiên tai" trên điện thoại thông minh (APP) để khai thác, sử dụng các thông tin ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Triển khai thực hiện nhiệm vụ "Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy ợi Dầu Tiếng phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp" năm 2022.Mực nước hồ dầu tiếngBài viếtChi cục Thủy lợiTriển khai thực hiện nhiệm vụ "Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy ợi Dầu Tiếng phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp" năm 2022./PublishingImages/2022-03/1_Key_21032022155126.jpg
3/21/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tổng kết công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai niệm vụ năm 2022Phòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiTổng kết công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai niệm vụ năm 2022/PublishingImages/2022-03/7f0e23867795b8cbe184_Key_17032022080520.jpg
3/17/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO Về việc công khai kết quả thu, danh sách và mức thu Quỹ phòng,  chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021Phòng chống thiên taiTinChi cục Thủy lợiTHÔNG BÁO Về việc công khai kết quả thu, danh sách và mức thu Quỹ phòng,  chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/14/2022 8:00 AMNoĐã ban hành
Tin bài 1: Hội nghị phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bãoPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiTin bài 1: Hội nghị phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bão/PublishingImages/2022-03/ha KGiang z3194243596579_f065a3f79923485726cceff3eb9a0cba_Key_04032022085244.jpg
3/4/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh (mùa khô 2021-2022)Thủy Văn; Tình hình Thủy lợiTinThông báo, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh (mùa khô 2021-2022)/PublishingImages/2021-12/6_Key_01122021102602.jpg
Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.
Đính kèm bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh mùa khô năm 2021-20122.
12/1/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo, dự báo, cảnh báo tài nguyên dưới đất tỉnh Tây Ninh (mùa khô năm 2021-2022)Thủy Văn; Tình hình Thủy lợiTinChi cục Thủy lợiThông báo, dự báo, cảnh báo tài nguyên dưới đất tỉnh Tây Ninh (mùa khô năm 2021-2022)/PublishingImages/2021-12/6_Key_01122021102602.jpg
Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.
Đính kèm bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh mùa khô năm 2021-2022.
12/1/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng – Dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 3 tháng 11 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Sài Gòn từ ngày 12/11 đến 18/11Mực nước hồ dầu tiếng; Tình hình Thủy lợiTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng – Dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 3 tháng 11 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Sài Gòn từ ngày 12/11 đến 18/11/PublishingImages/2021-11/hình tin bài 19_Key_17112021081840.jpg
11/16/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh Phòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiThành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2021-11/DSC_0216 - tin 1_Key_11112021080640.JPG
11/11/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Phân bổ trang thiết bị dự trữ Quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạnPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiPhân bổ trang thiết bị dự trữ Quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn/PublishingImages/2021-11/dien tap_2GD- tin 2_Key_11112021081712.jpg
11/11/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Ứng dụng điện thoại thông minh để thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai Phòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiỨng dụng điện thoại thông minh để thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai /PublishingImages/2021-11/7dc06365608790d9c996 - tin 3_Key_11112021082406.jpg
11/11/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điềuPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiHội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
11/11/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Lấy ý kiến dự thảo hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu về thủy lợi, nước sạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025Tình hình Thủy lợiTinChi cục Thủy lợiLấy ý kiến dự thảo hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu về thủy lợi, nước sạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để công tác tổ chức, triển khai thực hiện, đánh giá tiêu chí, chỉ tiêu về thủy lợi, nước sạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả phù hợp với tình hình của địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến về dự thảo hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu về thủy lợi, nước sạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 (gửi kèm theo). Văn bản góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chậm nhất ngày 11/11/2021 để tổng hợp.
11/6/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng – Dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 4 tháng 10 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Sài Gòn từ ngày 15/10 - 21/10/2021Mực nước hồ dầu tiếng; Tình hình Thủy lợiTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng – Dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 4 tháng 10 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Sài Gòn từ ngày 15/10 - 21/10/2021/PublishingImages/2021-10/hình tin bài 19_Key_20102021124413.jpg
10/20/2021 1:00 PMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 3 tháng 10 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp lưu vực sông Sài Gòn từ 08/10 đến 14/10/2021Mực nước hồ dầu tiếng; Tình hình Thủy lợiTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 3 tháng 10 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp lưu vực sông Sài Gòn từ 08/10 đến 14/10/2021/PublishingImages/2021-10/hình tin bài 19_Key_14102021143234.jpg
10/14/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 1 tháng 10 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn từ ngày 01-10/10/2021Mực nước hồ dầu tiếng; Tình hình Thủy lợiTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 1 tháng 10 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn từ ngày 01-10/10/2021/PublishingImages/2021-10/hình tin bài 19_Key_07102021174222.jpg
10/7/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tháng 10 - bản tin đột xuất áp thấp nhiệt đới - lần 01 (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)Mực nước hồ dầu tiếng; Tình hình Thủy lợiTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tháng 10 - bản tin đột xuất áp thấp nhiệt đới - lần 01 (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)/PublishingImages/2021-10/25_Key_07102021174612.jpg
10/7/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 5 tháng 9 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn từ ngày 2-30/9/2021Tình hình Thủy lợi; Mực nước hồ dầu tiếngTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 5 tháng 9 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn từ ngày 2-30/9/2021/PublishingImages/2021-09/hình tin bài 19_Key_30092021165236.jpg
9/30/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - tính toán điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng và dòng chảy đến hồ chứa nước Dầu Tiếng - mực nước hạ du tuần 4 tháng 9 (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)Mực nước hồ dầu tiếngTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - tính toán điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng và dòng chảy đến hồ chứa nước Dầu Tiếng - mực nước hạ du tuần 4 tháng 9 (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)/PublishingImages/2021-09/hình tin bài 19_Key_23092021075907.jpg
9/23/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn năm 2021 (trích từ Bản tin tuần từ ngày 17/9/2021 đến ngày 23/9/2021 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)Mực nước hồ dầu tiếngTinChi cục Thủy lợiDự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn năm 2021 (trích từ Bản tin tuần từ ngày 17/9/2021 đến ngày 23/9/2021 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)/PublishingImages/2021-09/16_Key_21092021110312.jpg
9/21/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn năm 2021 (trích từ Bản tin tuần từ ngày 10/9/2021 đến ngày 16/9/2021 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)Mực nước hồ dầu tiếngTinChi cục Thủy lợiDự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn năm 2021 (trích từ Bản tin tuần từ ngày 10/9/2021 đến ngày 16/9/2021 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)/PublishingImages/2021-09/15_Key_17092021151310.jpg
9/17/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai cấp xãPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiThủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai cấp xã/PublishingImages/2021-09/ha -tin 3_Key_15092021100317.jpg
9/15/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Quy định về thành lập và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên taiPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiQuy định về thành lập và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai/PublishingImages/2021-09/ha tin 1_Key_15092021095517.jpg
9/15/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên taiPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiHướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai/PublishingImages/2021-09/tin -2_Key_15092021100023.jpg
9/15/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - tính toán điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng và dòng chảy đến hồ chứa nước Dầu Tiếng - mực nước hạ du tuần 3 tháng 9  (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)Mực nước hồ dầu tiếngTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - tính toán điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng và dòng chảy đến hồ chứa nước Dầu Tiếng - mực nước hạ du tuần 3 tháng 9  (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)/PublishingImages/2021-09/hình tin bài 19_Key_15092021071503.jpg
9/15/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - tính toán điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng và dòng chảy đến hồ chứa nước Dầu Tiếng - mực nước hạ du tuần 2 tháng 9  (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)Mực nước hồ dầu tiếngTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - tính toán điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng và dòng chảy đến hồ chứa nước Dầu Tiếng - mực nước hạ du tuần 2 tháng 9  (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)/PublishingImages/2021-09/hình tin bài 19_Key_11092021151345.jpg
9/11/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn năm 2021 (trích từ Bản tin tuần từ ngày 03/9/2021 đến ngày 09/9/2021 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)Tình hình Thủy lợiTinChi cục Thủy lợiDự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn năm 2021 (trích từ Bản tin tuần từ ngày 03/9/2021 đến ngày 09/9/2021 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)/PublishingImages/2021-09/14_Key_06092021222433.jpg
9/6/2021 11:00 PMNoĐã ban hành
GIÁM SÁT, DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG - TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG VÀ DÒNG CHẢY ĐẾN HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG - MỰC NƯỚC HẠ DU TUẦN 1 THÁNG 9 (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)Mực nước hồ dầu tiếngTinChi cục Thủy lợiGIÁM SÁT, DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG - TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG VÀ DÒNG CHẢY ĐẾN HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG - MỰC NƯỚC HẠ DU TUẦN 1 THÁNG 9 (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)/PublishingImages/2021-08/hình tin bài 19_Key_31082021164810.jpg
8/31/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC PHỤC VỤ CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÀI GÒN NĂM 2021 (trích từ Bản tin tuần từ ngày 27/8/2021 đến ngày 02/9/2021 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)Tình hình Thủy lợiTinChi cục Thủy lợiDỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC PHỤC VỤ CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÀI GÒN NĂM 2021 (trích từ Bản tin tuần từ ngày 27/8/2021 đến ngày 02/9/2021 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)/PublishingImages/2021-08/hình tin bài 13_Key_31082021103803.jpg
8/31/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
GIÁM SÁT, DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG - TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG VÀ DÒNG CHẢY ĐẾN HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG - MỰC NƯỚC HẠ DU TUẦN 4 THÁNG 8 (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)Mực nước hồ dầu tiếngTinChi cục Thủy lợiGIÁM SÁT, DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG - TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG VÀ DÒNG CHẢY ĐẾN HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG - MỰC NƯỚC HẠ DU TUẦN 4 THÁNG 8 (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)/PublishingImages/2021-08/hình tin bài 14_Key_25082021104145.jpg
8/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC PHỤC VỤ CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÀI GÒN NĂM 2021 (trích từ Bản tin tuần từ ngày 20/8/2021 đến ngày 26/8/2021 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)Tình hình Thủy lợiBài viếtChi cục Thủy lợiDỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC PHỤC VỤ CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÀI GÒN NĂM 2021 (trích từ Bản tin tuần từ ngày 20/8/2021 đến ngày 26/8/2021 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)/PublishingImages/2021-08/hình tin bài 12_Key_23082021153047.jpg
8/23/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next