Thủy lợi - PCTT
 
​Để chuẩn bị tốt cho công tác mở nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021, theo đó: Công ty TNHH MTV KTTL Tây Ninh tiến hành giảm, cắt nước, giảm nước kết thúc vụ Mùa năm 2020 như sau:- Hệ thống kênh chính Đông, Tây, Tân Hưng, Tân Châu, Tân Biên: công tác vận hành phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp duy trì đến ngày 30/10/2020, sau đó sẽ tiến hành cắt, giảm nước từ ngày ...
 
Ngày 01/10/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2020/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020), theo đó:1. Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân sau: a) Ban Chỉ đạo Trung ương về ...
 
Ngày 21/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 2273/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 22/7/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.Mục đích của Kế hoạch số 2273/KH-UBND là tăng cường công tác chỉ đạo của cấp ủy, các ngành, ...
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn) tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 09 lớp tập huấn Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2020 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, đối tượng tham gia tấp huấn: Lãnh đạo Ban chỉ chỉ huy ...
 
Năm 2020, năm cuối của thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; là năm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2016-2020, đề ra mục tiêu cho giai đoạn 2021-2020. Ngày 05/10/2020, tại tỉnh Bến Tre, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị Nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp làm công tác phòng chống thiên tai (PCTT) ...
 
Để chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành, ứng phó và giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do sự cố, thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; đồng thời thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020, theo đó, các địa phương ban hành 12 tình huống ứng phó sự cố, ...
 
Ngày 03/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh, trên cơ sở Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; theo đó: Quyết định số ...
 
Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, khóa XIV, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021), cụ thể:1. Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao ...
 
​Ngày 09/7/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng  tổ chức Hội nghị về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; chủ trì Hội nghị gồm: ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, ông Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo thời gian cắt nước vụ Mùa và thời gian mở nước phục vụ tưới Đông Xuân năm 2020-2021 trên kênh chính Đông, chính Tây và kênh Đức HòaLịch cắt nướcTinChi cục Thủy lợiThông báo thời gian cắt nước vụ Mùa và thời gian mở nước phục vụ tưới Đông Xuân năm 2020-2021 trên kênh chính Đông, chính Tây và kênh Đức Hòa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Thực hiện cắt nước, chuyển vụ Đông xuân năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây NinhLịch cắt nướcBài viếtChi cục Thủy lợiThực hiện cắt nước, chuyển vụ Đông xuân năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-10/hinh anh tin t5_Key_28102020080819.jpg
10/28/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấpPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiQuy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp/PublishingImages/2020-10/tin t4_Key_28102020081534.jpg
10/28/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây NinhPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiTăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-10/hinh anh tin T3 cuoi_Key_13102020092730.jpg
10/13/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Nâng cao năng lực cho đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xãPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiNâng cao năng lực cho đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã/PublishingImages/2020-10/hinh tin T2_Key_13102020093159.jpg
10/13/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp làm công tác phòng chống thiên tai và xây dựng nông thôn mới Phòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiNâng cao năng lực cho cán bộ các cấp làm công tác phòng chống thiên tai và xây dựng nông thôn mới /PublishingImages/2020-10/anh tin T3_Key_13102020093353.jpg
10/13/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Chuẩn bị sẳn sàng kế hoạch Ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây NinhPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiChuẩn bị sẳn sàng kế hoạch Ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-08/ha tin thu 1_Key_24082020154938.jpg
8/24/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Đẩy mạnh công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây NinhPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiĐẩy mạnh công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-08/hinh anh ti thu 2 cuoi_Key_24082020155416.jpg
8/24/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên taiPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiSửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai/PublishingImages/2020-08/z2034174401649_1866ce818d9961805b85c63f7cad708e_Key_24082020155942.jpg
8/24/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Hội nghị quản lý an toàn đập, hồ chức thủy lợi và thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)Phòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiHội nghị quản lý an toàn đập, hồ chức thủy lợi và thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)/PublishingImages/2020-07/hinh tin an toan dap_Key_14072020150124.jpg
7/14/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Hội nghị tổng kết công tác PCTT khu vực Nam Bộ và Hội thảo khoa học công nghệ, quan trắc, dự báo Khí tượng Thủy văn và môi trườngPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiHội nghị tổng kết công tác PCTT khu vực Nam Bộ và Hội thảo khoa học công nghệ, quan trắc, dự báo Khí tượng Thủy văn và môi trường/PublishingImages/2020-07/hinh anh phu quoc cuoi_Key_14072020145918.jpg
7/14/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại tỉnh Tây NinhPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiBan Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-06/h_Key_12062020084323.a 6_Key_12062020084323.jpg
6/12/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xãPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiCủng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã/PublishingImages/2020-06/hinh anh 2_Key_09062020080534.jpg
6/9/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên taiPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiSổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai/PublishingImages/2020-06/hinh anh 3_Key_09062020080600.jpg
6/9/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh những tháng đầu mùa mưa năm 2020Phòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiTình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh những tháng đầu mùa mưa năm 2020/PublishingImages/2020-06/hinh anh t4_Key_09062020080904.jpg
6/9/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Chi cục Thủy lợi Tình hình Thủy lợiBài viếtChi cục Thủy lợiChuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Chi cục Thủy lợi /PublishingImages/2020-06/ha 5_Key_09062020081123.jpg
6/9/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiKế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh /PublishingImages/2020-06/hinh anh 1_Key_09062020080251.jpg
6/9/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch cấp nước vụ hè Thu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhTình hình Thủy lợiBài viếtKế hoạch cấp nước vụ hè Thu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-03/kenh muong_Key_25032020153351.jpg
3/25/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Những quy định về công tác văn thư của Chính phủTình hình Thủy lợiBài viếtNhững quy định về công tác văn thư của Chính phủ/PublishingImages/2020-03/1cac1ad9fd11194f4000_Key_25032020153710.jpg
3/25/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Những thay đổi trong công tác quản lý, thu Quỹ phòng, chống thiên tai Phòng chống thiên taiBài viếtNhững thay đổi trong công tác quản lý, thu Quỹ phòng, chống thiên tai /PublishingImages/2020-03/89b9b3fd5435b06be924_Key_19032020073609.jpg
3/19/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
Hoàn chỉnh việc sắp xếp, tổ chức bộ máy các phòng thuộc Chi cục Thủy lợi Tây NinhTình hình Thủy lợiBài viếtHoàn chỉnh việc sắp xếp, tổ chức bộ máy các phòng thuộc Chi cục Thủy lợi Tây Ninh/PublishingImages/2020-03/Chi bộ_Key_19032020073810.jpg
3/19/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
Chủ động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Phòng chống thiên taiBài viếtChủ động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh /PublishingImages/2020-03/7c4a811666de8280dbcf_Key_18032020165313.jpg
3/18/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khănPhòng chống thiên taiBài viếtCông tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn/PublishingImages/2020-03/IMG_1543211756786_1560823344123_Key_18032020154907.jpg
3/18/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Nước sạch nông thôn, bước tiến mới trong thời gian tớiTình hình Thủy lợiBài viếtNước sạch nông thôn, bước tiến mới trong thời gian tới/PublishingImages/2020-03/IMG_20200210_145852_Key_18032020155527.jpg
3/18/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Nhu cầu hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhTình hình Thủy lợiBài viếtChi cục Thủy lợiNhu cầu hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-09/CCTL - tin 2.jpg
9/5/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây NinhTình hình Thủy lợiBài viếtChi cục Thủy lợiTháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-09/CCTL - Tin thu 3.jpg
9/5/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn xét khen thưởng công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tây NinhPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiHướng dẫn xét khen thưởng công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-08/CCTL- T9 - tin thu 1.jpg
9/5/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Triển khai Kế hoạch xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tình hình Thủy lợiBài viếtChi cục Thủy lợiTriển khai Kế hoạch xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh /PublishingImages/2019-08/QLN - 1.jpg
8/28/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
Tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nướcTình hình Thủy lợiBài viếtChi cục Thủy lợiTăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước/PublishingImages/2019-08/QLN - 2.jpg
8/28/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
Triển khai thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập,  hồ chứa nướcTình hình Thủy lợiBài viếtChi cục Thủy lợiTriển khai thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập,  hồ chứa nước/PublishingImages/2019-08/QLN - 3.jpg
8/28/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next