Thủy lợi - PCTT
 
​I. GIÁM SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG  1. Lượng mưa tại các trạm khí tượng và điểm đo chuyên dùngTrong tuần qua, trên lưu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng xuất hiện lượng mưa lớn, được phân bố tương đối đều khắp trên diện tích lưu vực. Với lượng mưa lớn nhất ghi nhận được tại trạm Lộc Ninh là 44,82 mm vào ngày 16/9/2021.Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ...
 
Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, trong tuần qua các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, phổ biến mưa nhỏ đến mưa vừa, riêng trong các ngày 11/9, 13/9 và 15/9 một vài nơi xuất hiện mưa to đến rất to. Hiện tại, nguồn nước trong các hồ chứa thủy lợi trung bình đạt 59÷91% dung tích thiết kế (DTTK). Vụ Mùa 2021, tổng diện tích gieo trồng trong công trình thủy lợi toàn vùng (lưu vực sông Đồng Nai, lưu vực ...
 
​Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, trong tuần qua các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, phổ biến mưa vừa, riêng trong các ngày 03/8 - 05/9 nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to. Hiện tại, nguồn nước trong các hồ chứa thủy lợi trung bình đạt 55÷92% dung tích thiết kế (DTTK). Vụ Mùa 2021, tổng diện tích gieo trồng trong công trình thủy lợi toàn vùng (lưu vực sông Đồng Nai, lưu vực sông Sài Gòn, lưu vực ...
 
Ngày 04/8/2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3461/QĐ-BNN-PCTT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó có 03 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai được ban hành, trong đó có 02 ...
 
Ngày 01/8/2021,Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2021/NĐ-CP thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (có hiệu lực từ ngày 15/9/2021) và thay thế Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ...
 
Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, theo đó quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, bao gồm: Trách nhiệm truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin, mạng lưới, trang thiết bị thông ...
 
I. GIÁM SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG  1. Lượng mưa tại các trạm khí tượng và điểm đo chuyên dùngTrong tuần qua, trên lưu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng xuất hiện lượng mưa lớn, được phân bố tương đối đều khắp trên diện tích lưu vực. Với lượng mưa lớn nhất ghi nhận được tại trạm Lộc Ninh là 52,45 mm vào ngày 10/9/2021.Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ...
 
​I. GIÁM SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG  1. Lượng mưa tại các trạm khí tượng và điểm đo chuyên dùngTrong tuần qua, trên lưu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng xuất hiện lượng mưa lớn, được phân bố tương đối đều khắp trên diện tích lưu vực. Với lượng mưa lớn nhất ghi nhận được tại trạm Kà Tum là 59,39 mm vào ngày 01/9/2021.Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ...
 
Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, trong tuần qua các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, phổ biến mưa vừa, riêng trong các ngày 28/8 và 02/9 nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to. Hiện tại, nguồn nước trong các hồ chứa thủy lợi trung bình đạt 51÷91% dung tích thiết kế (DTTK). Vụ Mùa 2021, tổng diện tích gieo trồng trong công trình thủy lợi toàn vùng (lưu vực sông Đồng Nai, lưu vực sông Sài Gòn, lưu vực ...
 
​I. DIỂN BIẾN THỜI TIẾT ĐẾN NGÀY 30/8/2021  1. Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ)Tính đến thời điểm tháng 8 năm 2021 đã có 04 cơn bão đi vào Biển Đông gồm bão số 1 có tên Choi-wan đi vào Biển Đông vào ngày 3/6/2021, sau đó dịch chuyển lên phía Bắc đi ra ngoài Biển Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bão số 2 có tên Koguma đi vào đất liền nước ta và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào ngày ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Số vụ thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giảm so với cùng kỳPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiSố vụ thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giảm so với cùng kỳ/PublishingImages/2022-06/tin T3 z3419966123627_1d3af85436a86c4092bad96e53f6f9dc_Key_10062022091930.jpg
6/10/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025Phòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025/PublishingImages/2022-06/IMG_20180915_071436 tin 2_Key_08062022150436.jpg
6/8/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022Phòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiThủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022/PublishingImages/2022-06/IMG_20200310_072527 tin 1_Key_08062022150016.jpg
6/8/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Triển khai thực hiện nhiệm vụ "Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy ợi Dầu Tiếng phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp" năm 2022.Mực nước hồ dầu tiếngBài viếtChi cục Thủy lợiTriển khai thực hiện nhiệm vụ "Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy ợi Dầu Tiếng phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp" năm 2022./PublishingImages/2022-03/1_Key_21032022155126.jpg
3/21/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tổng kết công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai niệm vụ năm 2022Phòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiTổng kết công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai niệm vụ năm 2022/PublishingImages/2022-03/7f0e23867795b8cbe184_Key_17032022080520.jpg
3/17/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO Về việc công khai kết quả thu, danh sách và mức thu Quỹ phòng,  chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021Phòng chống thiên taiTinChi cục Thủy lợiTHÔNG BÁO Về việc công khai kết quả thu, danh sách và mức thu Quỹ phòng,  chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/14/2022 8:00 AMNoĐã ban hành
Tin bài 1: Hội nghị phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bãoPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiTin bài 1: Hội nghị phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bão/PublishingImages/2022-03/ha KGiang z3194243596579_f065a3f79923485726cceff3eb9a0cba_Key_04032022085244.jpg
3/4/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh (mùa khô 2021-2022)Thủy Văn; Tình hình Thủy lợiTinThông báo, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh (mùa khô 2021-2022)/PublishingImages/2021-12/6_Key_01122021102602.jpg
Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.
Đính kèm bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh mùa khô năm 2021-20122.
12/1/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo, dự báo, cảnh báo tài nguyên dưới đất tỉnh Tây Ninh (mùa khô năm 2021-2022)Thủy Văn; Tình hình Thủy lợiTinChi cục Thủy lợiThông báo, dự báo, cảnh báo tài nguyên dưới đất tỉnh Tây Ninh (mùa khô năm 2021-2022)/PublishingImages/2021-12/6_Key_01122021102602.jpg
Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.
Đính kèm bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh mùa khô năm 2021-2022.
12/1/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng – Dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 3 tháng 11 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Sài Gòn từ ngày 12/11 đến 18/11Mực nước hồ dầu tiếng; Tình hình Thủy lợiTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng – Dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 3 tháng 11 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Sài Gòn từ ngày 12/11 đến 18/11/PublishingImages/2021-11/hình tin bài 19_Key_17112021081840.jpg
11/16/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh Phòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiThành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2021-11/DSC_0216 - tin 1_Key_11112021080640.JPG
11/11/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Phân bổ trang thiết bị dự trữ Quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạnPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiPhân bổ trang thiết bị dự trữ Quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn/PublishingImages/2021-11/dien tap_2GD- tin 2_Key_11112021081712.jpg
11/11/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Ứng dụng điện thoại thông minh để thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai Phòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiỨng dụng điện thoại thông minh để thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai /PublishingImages/2021-11/7dc06365608790d9c996 - tin 3_Key_11112021082406.jpg
11/11/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điềuPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiHội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
11/11/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Lấy ý kiến dự thảo hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu về thủy lợi, nước sạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025Tình hình Thủy lợiTinChi cục Thủy lợiLấy ý kiến dự thảo hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu về thủy lợi, nước sạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để công tác tổ chức, triển khai thực hiện, đánh giá tiêu chí, chỉ tiêu về thủy lợi, nước sạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả phù hợp với tình hình của địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến về dự thảo hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu về thủy lợi, nước sạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 (gửi kèm theo). Văn bản góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chậm nhất ngày 11/11/2021 để tổng hợp.
11/6/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng – Dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 4 tháng 10 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Sài Gòn từ ngày 15/10 - 21/10/2021Mực nước hồ dầu tiếng; Tình hình Thủy lợiTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng – Dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 4 tháng 10 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông Sài Gòn từ ngày 15/10 - 21/10/2021/PublishingImages/2021-10/hình tin bài 19_Key_20102021124413.jpg
10/20/2021 1:00 PMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 3 tháng 10 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp lưu vực sông Sài Gòn từ 08/10 đến 14/10/2021Mực nước hồ dầu tiếng; Tình hình Thủy lợiTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 3 tháng 10 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp lưu vực sông Sài Gòn từ 08/10 đến 14/10/2021/PublishingImages/2021-10/hình tin bài 19_Key_14102021143234.jpg
10/14/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 1 tháng 10 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn từ ngày 01-10/10/2021Mực nước hồ dầu tiếng; Tình hình Thủy lợiTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 1 tháng 10 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn từ ngày 01-10/10/2021/PublishingImages/2021-10/hình tin bài 19_Key_07102021174222.jpg
10/7/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tháng 10 - bản tin đột xuất áp thấp nhiệt đới - lần 01 (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)Mực nước hồ dầu tiếng; Tình hình Thủy lợiTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tháng 10 - bản tin đột xuất áp thấp nhiệt đới - lần 01 (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)/PublishingImages/2021-10/25_Key_07102021174612.jpg
10/7/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 5 tháng 9 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn từ ngày 2-30/9/2021Tình hình Thủy lợi; Mực nước hồ dầu tiếngTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn khu vực hồ chứa nước Dầu Tiếng tuần 5 tháng 9 và dự báo nguồn nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn từ ngày 2-30/9/2021/PublishingImages/2021-09/hình tin bài 19_Key_30092021165236.jpg
9/30/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - tính toán điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng và dòng chảy đến hồ chứa nước Dầu Tiếng - mực nước hạ du tuần 4 tháng 9 (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)Mực nước hồ dầu tiếngTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - tính toán điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng và dòng chảy đến hồ chứa nước Dầu Tiếng - mực nước hạ du tuần 4 tháng 9 (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)/PublishingImages/2021-09/hình tin bài 19_Key_23092021075907.jpg
9/23/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn năm 2021 (trích từ Bản tin tuần từ ngày 17/9/2021 đến ngày 23/9/2021 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)Mực nước hồ dầu tiếngTinChi cục Thủy lợiDự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn năm 2021 (trích từ Bản tin tuần từ ngày 17/9/2021 đến ngày 23/9/2021 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)/PublishingImages/2021-09/16_Key_21092021110312.jpg
9/21/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn năm 2021 (trích từ Bản tin tuần từ ngày 10/9/2021 đến ngày 16/9/2021 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)Mực nước hồ dầu tiếngTinChi cục Thủy lợiDự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn năm 2021 (trích từ Bản tin tuần từ ngày 10/9/2021 đến ngày 16/9/2021 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)/PublishingImages/2021-09/15_Key_17092021151310.jpg
9/17/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai cấp xãPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiThủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai cấp xã/PublishingImages/2021-09/ha -tin 3_Key_15092021100317.jpg
9/15/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Quy định về thành lập và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên taiPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiQuy định về thành lập và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai/PublishingImages/2021-09/ha tin 1_Key_15092021095517.jpg
9/15/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên taiPhòng chống thiên taiBài viếtChi cục Thủy lợiHướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai/PublishingImages/2021-09/tin -2_Key_15092021100023.jpg
9/15/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - tính toán điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng và dòng chảy đến hồ chứa nước Dầu Tiếng - mực nước hạ du tuần 3 tháng 9  (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)Mực nước hồ dầu tiếngTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - tính toán điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng và dòng chảy đến hồ chứa nước Dầu Tiếng - mực nước hạ du tuần 3 tháng 9  (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)/PublishingImages/2021-09/hình tin bài 19_Key_15092021071503.jpg
9/15/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - tính toán điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng và dòng chảy đến hồ chứa nước Dầu Tiếng - mực nước hạ du tuần 2 tháng 9  (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)Mực nước hồ dầu tiếngTinChi cục Thủy lợiGiám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng - tính toán điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng và dòng chảy đến hồ chứa nước Dầu Tiếng - mực nước hạ du tuần 2 tháng 9  (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)/PublishingImages/2021-09/hình tin bài 19_Key_11092021151345.jpg
9/11/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn năm 2021 (trích từ Bản tin tuần từ ngày 03/9/2021 đến ngày 09/9/2021 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)Tình hình Thủy lợiTinChi cục Thủy lợiDự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên lưu vực sông sài gòn năm 2021 (trích từ Bản tin tuần từ ngày 03/9/2021 đến ngày 09/9/2021 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam)/PublishingImages/2021-09/14_Key_06092021222433.jpg
9/6/2021 11:00 PMNoĐã ban hành
GIÁM SÁT, DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG - TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG VÀ DÒNG CHẢY ĐẾN HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG - MỰC NƯỚC HẠ DU TUẦN 1 THÁNG 9 (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)Mực nước hồ dầu tiếngTinChi cục Thủy lợiGIÁM SÁT, DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG - TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG VÀ DÒNG CHẢY ĐẾN HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG - MỰC NƯỚC HẠ DU TUẦN 1 THÁNG 9 (theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)/PublishingImages/2021-08/hình tin bài 19_Key_31082021164810.jpg
8/31/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next