Tổng Hợp Tin Mới Nhất
Từ năm 2018 đến nay, ngành Nông nghiệp Tây Ninh đã phối hợp với Viện Di truyền Nông nghiệp thực hiện khảo nghiệm để chọn lọc, đánh giá các giống khoai mì có khả năng kháng bệnh khảm lá nhằm từng bước kiểm soát dịch bệnh này trên địa bàn tỉnh; kết quả bước đầu đã có 02 giống HN3, HN5 đã được công nhận và đã chuyển giao cho nông dân trồng ở vụ Hè Thu 2021 với diện tích 07 ha tại các huyện Tân Châu ...
Các thị trường tiêu thụ nông sản ngày càng yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm, trong đó đặc biệt là yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm đòi hỏi người sản xuất phải sản xuất theo quy trình GAP, và có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đối với thị trường trong nước và một số nước trong khu vực, sản phẩm rau quả cần phải đạt tiêu chuẩn VietGAP mới đáp ứng được yêu cầu lưu thông trên thị trường ...