Tổng Hợp Tin Mới Nhất
Chiều ngày 21/04/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến Tham vấn xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Vùng Đông Nam bộ.
Hiện nay, tình hình sinh vật gây hại cây trồng của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Tân Châu cho thấy bệnh chổi rồng bắt đầu xuất hiện gây hại rải rác tại một số vùng sản xuất trên địa bàn huyện và chủ yếu trên giống KM 505, nhiều diện tích tuy tỷ lệ nhiễm thấp nhưng nguy cơ gây thiệt hại cho vụ sản xuất sau là rất lớn.
Hộ ông Nguyễn Văn Thế tại lô đất số 54, 57, khoảnh 1, tiểu khu 54 thuộc Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng tự nguyện thực hiện khắc phục hậu quả (Sau khi Ban cưỡng chế phát hành lệnh cưỡng chế)
Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp nhận và thả về rừng nhiều cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp
 
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NUÔI CÁ LÓC BẰNG BỂ BẠT TRÒN TUẦN HOÀN NƯỚC
 
CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ
 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỊNH HƯỚNG CHĂN NUÔI VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI NĂM 2022
Tình trạng rừng bị tác động tại khoảnh 4, Tiểu khu 47 thuộc Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng