Tổng Hợp Tin Mới Nhất
 
Ngày 18/10/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2273/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
Kỷ niệm 60 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam
Nước sạch là một trong những nhu cầu thiết yếu nhất trong đời sống con người, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần duy trì và phát triển an sinh xã hội. Vì vậy, tiếp cận nguồn nước an toàn là nền tảng cho sức khỏe - điều này rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, tại một số vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, tình trạng thiếu nước thường ...
Hiện nay, dân số trong khu vực xã Tân Hà ngày càng gia tăng, nhu cầu sử dụng nước sạch cũng tăng lên, tuy nhiên, khu vực này chưa có hệ thống cấp nước sạch phục vụ cho người dân địa phương, toàn bộ nước sinh hoạt đều thông qua hệ thống giếng khoan gia đình. Mặt khác, chất lượng nguồn nước ngầm hiện nay tại khu vực xã Tân Hà đang bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt và ...
Hiện nay, trên địa bàn xã Ninh Điền, huyện Châu Thành có 02 công trình cấp nước tập trung ấp: Bến Cừ và Gò Nổi cung cấp nước khoảng 268 hộ dân, trong đó: công trình cấp nước ấp Bến Cừ: 147 hộ dân; Gò Nổi: 121 hộ dân. Tổng công suất thiết kế hai công trình cấp nước: 100m3/ng.đ (50m3/ng.đ/01 CTCN), công suất hiện tại hai công trình cấp nước thực tế vận hành: 94m3/ng.đ;
Thực hiện Kế hoạch số 1165/KH-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 471/KH-TTNS ngày 10/9/2019 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chỉ tiêu 17.1 - Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đối với các xã xây dựng nông thôn mới năm 2019; Ngày 7/11/2019 tại UBND ...
Thực hiện Kế hoạch số 1093/KH-SNN, ngày 03/5/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND, ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; Công văn số 627/SNN-CCTL ngày 18/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chính sách hỗ trợ đầu ...
Ngày 8/10/2019, tại Hà Nội Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý EK, tổ chức Hội thảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Ngành nước Citywork AI; Đến dự Hội thảo: Lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý EK, đại diện các tỉnh, thành phố tham dự: Công ty Cổ phần cấp nước đô thị; Trung tâm Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn và các doanh nghiệp, cá nhân ngành cấp ...
Ngày 07 tháng 06 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1165/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh năm 2019. Là 01 trong 06 xã trọng điểm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, chính quyền xã Thạnh Tân rất quan tâm đến việc xây dựng nông thôn mới, cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn và nước sạch là yếu tố được quan tâm hàng đầu nhằm nâng chất ...
Hiện nay, việc khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch do các đơn vị nhà nước quản lý nằm trong danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 07 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là Quyết định số ...
Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2019 - 2020
TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG VÀ CHỐNG PHÁ RỪNG TẠI XÃ LONG PHƯỚC, HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH
Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại Tiểu khu 47, 49, 58, 59 khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng
Chi cục Kiểm lâm tổ chức thanh tra các cơ sở gây nuôi loài cá Sấu nước ngọt trên địa bàn tỉnh.