Tổng Hợp Tin Mới Nhất
Hướng dẫn đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp phụ lục II và III Cites tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh
 
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CẢI TẠO AO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Nông nghiệp là một trong những ngành có đặc điểm nhạy cảm với biến đổi khí hậu. Những biểu hiện chính của biến đổi khí hậu đang xảy ra hiện nay là thay đổi nhiệt độ, lượng mưa, xuất hiện ngày càng nhiều và gia tăng cường độ các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ, hạn hán, lốc xoáy, … ảnh hưởng đến thời vụ sản xuất; thay đổi cấu trúc mùa, quy hoạch vùng, kỹ thuật tưới tiêu, sâu bệnh, ...
Trong những năm gần đây, sản xuất cây ăn quả nước ta có bước phát triển khá toàn diện, liên tục tăng trưởng cả về diện tích, năng suất, sản lượng, góp phần tích cực vào tăng trưởng ngành nông nghiệp, tạo thu nhập cho nông dân. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phổ biến Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho 9 loại cây ăn quả chủ lực (chuối, xoài, dứa, thanh long, sầu riêng, ...
Ngày 24/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 tại Quyết định số 1983/QĐ-TTg nhằm mục đích nghiên cứu, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 ...